Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Zirveler
Konferans
Söyleşi
Çalıştay
Kurs
Seminerler
Paylaşım Toplantıları
POP
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Zirvesi

5 Mayıs 2012 Cumartesi günü düzenlediğimiz  Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Zirvesi’nde öğretmenler ve öğretmen adayları, bilişimle bütünleşmiş bir eğitim için deneyim ve tecrübelerini paylaştılar. İstanbul’dan ve diğer illerden öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen zirvede ülkemizde ve dünyada bilişim eğitimi, Fatih Projesi ve uygulama örnekleri, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin konumu ve işlevi, sosyal ortamlarda eğitim uygulamaları başlıklı oturumlar altında 15 sunum ve 2 poster sunum ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

İGEDER yönetim kurulu üyelerinden ve kurucu başkanlarından Sinan Aydın’ın açılış konuşmasıyla başlayan zirve, onur misafirimiz Sayın Prof. Dr. Selahattin TURAN hocamızın sunumuyla devam etti. Prof. Dr. Selahattin Turan, “Bilişim ve İletişim Teknolojileri Işığında Gelecek Perspektifleri” konulu sunumuyla bizleri aydınlattı. Bilişim teknolojilerinin değişkenliğine ve önemine vurgu yapan hocamız, sunumuna yeni toplum imajları ve eğitim hakkında bilgi vererek başladı. Geleceği yeniden düşünmenin ve kurgulamanın gerekliliğine değindikten sonra, geçmişten günümüze kadar gelen 10 önemli olayı, yeniliği bizlere aktardı ve bunların hepsinin bilişim teknolojileriyle ilgili olduğuna vurgu yaptı. Bizlerin sadece öğretmen değil, aynı zamanda birer öğretim ve eğitim teknoloğu olduğumuzu belirterek görev kapsamımızın bu doğrultuda iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Geleceğin okullarının prototipini bizlere göstererek sunumunu sonlandıran değerli hocamız, bilişim teknolojilerine ve eğitime bakış açımızı ve ufkumuzu genişletmemizi sağladı.

Ülkemizde ve Dünyada Bilişim Eğitimi konulu ilk oturumumuz, Sezer Pal’ın sunumuyla başladı. Sezer Pal, bizlere “Dijital Doğanlar İçin Talim Terbiye” konulu sunumunda Z neslini anlattı, bu neslin farklı özelliklerinden ve ilgi alanlarından, bilgi kaynaklarından ve katkılarından bahsetti.  Bu nesle verilecek eğitim modelinin niteliklerinin neler olması gerektiğini aktardı. Özgür Özdemir,  “Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğinin ABD Eğitim Sistemindeki Konumu” konulu sunumuyla dinleyicilerin büyük ilgisini ve beğenisini topladı. ABD Eğitim Sisteminde BT Öğretmeni yerine “Teknoloji Koordinatörü” görevinin olduğunu belirten Özgür hocamız, ABD eğitim sisteminde okullardaki BT derslerinin durumlarını da bizlere aktardı. Köksal Banoğlu, “Kültürlerarası İletişim Projelerinde Üniversite- Lise İşbirliği ve Web 2.0 Teknolojisinin Kullanımı” konulu paylaşımında Eastern Connecticut State Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. David Stoloff ile birlikte yürüttükleri çalışmanın ayrıntılarını bizlere aktardı. Kendi okullarından seçtikleri öğrenciler ile 20 Amerikalı öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarda en büyük sıkıntının dil problemi olduğunu belirten Köksal hocamız, Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin gelecekte en çok İngilizce öğretmenleriyle işbirliği içinde proje yürüteceklerini öngördüğünü söyledi. Bu projenin öğrenci açısından çevrimiçi öğrenme araçlarının etkin kullanımını sağlaması, kültürel bilinç kazanımı, İngilizce seviyesinin gelişimi gibi kazanımlarının olduğunu belirterek sunumunu sonlandırdı. Erdinç Aydoğan, “Ortaöğretimde Uzaktan Eğitim: EDUCENTRA” konulu sunumunda, kendi okulları için geliştirilen web tabanlı bir uzaktan eğitim sistemini tanıttı,  bu sistemin asenkron eğitimi destekleyen kısımlarını, sanal sınıf özelliğini, online test ve sosyal ağ özelliklerini anlatarak sunumunu sonlandırdı.

Fatih Projesi ve Uygulama Örnekleri konulu ikinci oturumumuz, Gülnur Bilgin’in sunumuyla başladı. “Fatih Projesi ve Projede Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Rolü” konulu paylaşımında Gülnur hocamız Fatih Projesinin uygulanmasından, bileşenlerinden ve bu projede BT öğretmenlerinin rolünden bahsetti. Fatih Şahin, “İhlas Koleji Tablet/ E-İçerik/ E-Pub Uygulamaları” konulu sunumunda derslerde tablet bilgisayarların kullanılmasının öğrenci ve öğretmenlere sağladığı imkânları anlattı, e-kitapların avantaj ve dezavantajlarından bahsetti. “Kendi Dijital Kitabını Yaz- iBooks Author Uygulaması” konulu sunumuyla Cüneyt Ali Mert hocamız, iBooks Author uygulamasının avantajlarından, farklılıklarından bahsederek ders kitaplarıyla karşılaştırmasını yaptı. Merve Davarcı hocamız, “Eğitimde Robotik Uygulamalar” konulu sunumunda robot türlerinden, robot tasarımı ve yapımının aşamalarından, kullanılacak sensör tiplerinden ve geliştirilecek algoritmalardan bahsederek bu konuda bilgilenmemizi sağladı.

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Konumu ve İşlevi konulu üçüncü oturumumuzda Ahmet Onur hocamız, “Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Sorunları, Çözümü ve Geleceği” konulu paylaşımında bizlere bilişim teknolojilerinin gerekliliğinden bahsetti, BT öğretmenlerinin karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara getirilebilecek çözüm önerilerini aktardı. Mesleğimizin en önemli dezavantajının hızlı değişim sayılabileceğini söyleyen Ahmet hocamız, bilgiyi, teknolojiyi ve kendini güncellemenin önemine vurgu yaptı. Bilgisayar öğretmenliği ve eğitiminin baştan beri yanlış kurgulandığını belirten hocamız, bilişim teknolojileri dersi müfredatının güncellenmediğini, derslerin ilk kademeden kaldırıldığını, ikinci kademede de seçmeli ve haftada bir saat olarak okutulduğunu belirtti. Çözüm olarak ders müfredatının çocukların ilgisini çekebilecek ve gelişen çağa uygun şekilde güncellenecek bir içeriğe sahip hale getirilmesini, BT derslerinin proje tabanlı işlenmesini, derslerin zorunlu olmasını, notla değerlendirilmesini, laboratuvarların amaçlarına uygun kullanılmasını, BT’den habersiz anne- babalar için ECDL eğitimi verilmesini, arızalı cihazların tamir ve bakımlarının MEB’in oluşturacağı Bilgi İşlem Birimi tarafından düzenli olarak yapılmasını, BT öğretmenlerinin alan dışı çalıştırılmak yerine güncel ve amacına uygun bir müfredatla haftada iki saat bilişim derslerine girmelerini ve görev tanımlarının açık bir şekilde yapılmasını, bilişim derslerinin önemi konusunda kamuoyu oluşturulmasını önerdi. Olcay Büyükçapar hocamız, “BT Sınıfları: Dünyaya Açılan Kapılar” konulu sunumunda BT sınıflarının öneminden, potansiyelinden bahsetti. BT Eğitiminin gelişimi hakkında bilgi veren Olcay hocamız, Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğini “maalesef ölü doğan” bir branş olarak tanımlarken, okullardaki mevcut BT sınıflarının durumunu ve gelecekte olmaları gereken durumu bizlere aktardı. Çözüm olarak BT derslerinin zorunlu ve 2 saat olarak okutulmasını, BT öğretmenlerinden doğru şekilde yararlanılmasını, BT sınıflarının doğru şekilde kullanılmasını ve kütüphanelerle birleştirilerek öğrencilerin araştırmalarında daha erişilebilir bir ortamın oluşturulmasını, bilişimle ilgili egzersiz çalışmalarının yapılabilmesini, BT sınıflarındaki bilgisayarlar için kullanışlı eğitim yazılımlarının sağlanmasını önerdi. Melike Çiğdem Varol, “Etkileşimli Sunularla Hazırlanan Eğitim Programı” konulu sunumunda eğitsel arayüz tasarımında dikkat edilmesi gereken noktaları, yapısal- biçimsel elemanların ve yerleşim elemanlarının kullanım ilkelerini bizlere aktardı, sunu tasarımının adımlarından bahsetti. Aslında bizlerin bilişim teknolojileri eğitmenliğinin yanı sıra öğretim teknoloğu olarak da görevlerimizin olduğuna vurgu yaparak, diğer branşlar için bu tür eğitsel yazılımlar geliştirilebileceğini aktardı.

“Sosyal Ortamlarda Eğitim Uygulamaları” konulu dördüncü oturumumuzda Duygu Ateş, “Sosyal Ağların Kültürel Kimlikler Üzerindeki Rolü“ konulu yüksek lisans çalışmasını bizlere sundu. Kültürel kimliğin tanımını yaparak sunumuna başlayan hocamız, sosyal ağların kültürel kimlik farkındalığını ve bağlılığını artırmada olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını belirtti. Enes Şenpeker, “Eğitimde Yeni Trendler” sunumunda, oluşturduğu eğitim sitesini anlattı, bu sitedeki eğitim haberleri, öğretim yöntemleri, eğitim teknolojileri ve eğitim dünyasıyla ilgili bölümlerden bahsetti. Osman Koç, “Eğitimde Blogların Kullanımı” konulu sunumunda blogların nasıl oluşturulacağından, site yönetiminden, blog kullanımının eğitimdeki öneminden ve blog kullanımının dünyadaki uygulamalarından bahsetti, dersi için geliştirdikleri uygulamayı tanıttı, uygulamalarının aşamalarına, faydalarına ve püf noktalarına değindi.

Poster sunumlardan Fatih Şen “Eğitimde Stereo 3D Materyal Kullanımı” konulu çalışmasını, Hakkı Okur ise “İhlas Koleji Ölçme ve Değerlendirme Sistemi ve E-Ölçme Uygulaması” konulu çalışmasını sergiledi.

Zirvemizde teknolojinin bir amaç değil, eğitimi daha kaliteli hale getirebilmek için bir araç olduğu vurgusu yapıldı.  BT öğretmenlerinin de bu dönüşümde vazgeçilmez bir unsur olduğu vurgulandı. 24 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan IV. Öğretmenim Sempozyumunun da duyurusu yapılarak paylaşımcı ve dinleyici başvurularının devam ettiği belirtildi. Zirvemiz, paylaşımcılara sertifikalarının ve plaketlerinin verilmesi ile son buldu.

Sayfa Görüntülenmesi : 4385
2012-05-05
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriTübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
İnsanlığın Önderi Öğretmenler İçin - Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Çağrısı
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 13-15 Kasım 2023
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .