Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

IX. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu Üzerine Bir Değerlendirme - Mustafa YILDIRIM

IX. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu

Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye’de eğitim merkezli konferans, atölye, çalıştay ve sempozyum gibi bilimsel ve akademik faaliyetler her yıl yapılmaktadır. Bu sempozyumlarından bir de, artık bir gelenek haline gelen, “Ulusal Öğretmenim” sempozyumudur. Her yıl farklı bir tema ile Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği tarafından organize edilen Ulusal Öğretmenim Sempozyumu bu yıl, “Yeni(lenen) Öğretmen” ana temasıyla, 2 - 3 Aralık 2017’de Üsküdar Belediyesi Konferans Salonu’nda yapıldı. 

Bu yıl, 9. düzenlenen Ulusal Öğretmenim Sempozyumu’na Türkiye’nin farklı şehirlerinde görevli akademisyen ve öğretmenler hazırladıkları sözlü bildiri, atölye çalışmaları ve poster sunumlarıyla katıldılar. Türkiye’nin   çeşitli   bölgelerinden  gelen  katılımcı ve dinleyicilerle, Üsküdar Belediyesi’nin konferans salonlarında gerçekleşen sempozyumun nihai amacı, öğretmen ve öğretmen adayları arasında bilgi ve tecrübe paylaşılmana katkıda bulunmaktı. Bu amaç doğrultusunda sempozyum, eğitim uygulamaları, yeni öğrenme ortamları, eğitim paradigmaları, eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi, yeni öğrenci ve öğretmen, eğitim yansımaları, iyi örnekler I- II başlıkları altında otuz üç sözlü sunum, on atölye, sekiz poster sunumu şeklinde düzenlendi. Katılımcı ve dinleyicilerin tümüne program broşürü, sözlü bildiri, atölye ve posteri anlatan özetleri ve katılımcıların özgeçmiş, çalışmaları ve mesleki deneyimleri bulunan kitapçık dağıtılarak, sempozyum hakkında bilgilendirme ve programı takip imkanı sunuldu. 

Sempozyum, 02 Aralık Cumartesi  saat  09:30 itibarıyla İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardında Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği Başkanı Gökhan Erenoğlu’nun açılış ve selamla  konuşmasıyla başladı. Sempozyum, aşılış ve selamla konuşmaları ardında MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Aktekin’in “Öğretmen Yeterlikleri ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Çalışmaları” adlı çağrılı konuşmasıyla devam edildi. Aktekin, konuşmalarında kısa bir süre sonra yayımlanacak olan öğretmen yeterlikleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. 

Sempozyumun  ilk  oturumu  iki  ayrı  salonda  gerçekleştirildi.  1.  Salon’da, “Eğitim Uygulamaları” başlığı altında; Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aksüt ve Gülser Aksüt’ün “Oyun Terapisi ve Eğitimde Kullanımı”, Ali Emrah ŞARLI’IN,  “Üstün Zekâlı Çocuklar İçin Felsefe”, Bera Zeyneb Türkmen’in “Finlandiya Eğitim Sistemini Farklı Kılan Unsurlar” ve Oğuzhan Gözek’in “Alman Metodu Derin Beyin Eğitimi/İki Yönlü Trafik” adlı sözlü sunumları gerçekleşti. 2. salonda “İyi Örnekler-I” başlığı altında; Songül Dinç’in “Dezavantajlı Bir Bölgede İdeal Örnek: ‘Bir Sınıf Ortamı, Etkili Sınıf Yönetimi ve Sınıfta Örnek Uygulamaları'”, Ahmet Bolelli’nin “Özel Okulda Öğretmen Olmak”,  Ömer UMUR - Dr. Gökhan Demir - Ekin Devrim Açıkgöz’ün “Etkili Öğretmenlik İçin Uygulama Örneği: Hanyanı Yazarlarını Arıyor” ve Muhammet Erkam Avcı’nın “İyilik Nedir?”  adlı sözlü bildirileriyle son buldu. 

Sempozyum, öğle yemeğinden sonra 1. ve 2. salonlarda atölye çalışmalarıyla devam edildi. 1.   Salon’da, İlkay Alp - Mehmet Palazoğlu’un  “Milenyum Çocuklarına Kodlama Eğitimi Öğreniyorum, Eğleniyorum Kodluyorum”, Tahsin Saray’ın “Yeni(lenen) Öğrenciler İle Etkili İletişim” ve Zerrin Yiğitcan’ın “Çocuklar İçin Çocuk Hakları Atölyesi” adlı atölye çalışmalarıyla devam edildi. 2. salonda da Dursunali Emecen’in “Oyuna Gel! Kendini Bil!” ve Aysun Özkaya’nın “Grafik Nedir? Yenir Mi, İçilir Mi?” adlı atölyeleri yapıldı.

Sempozyumun beşinci ve altıncı oturumları kısa bir çay arasından sonra, yine iki ayrı salonda sözlü bildirilerle devam edildi. 1. salonda “Yeni Öğrenme Ortamları” Üst başlığı altında; Batuhan Nar’ın “Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Destek Eğitim Odası Uygulaması”, Müjdelen Tüzün’ün “Yeni Öğrenci İçin Okul Öncesi Yaklaşımlar”, Hatice Ayık’ın “Çöp Canavarı - İlkokul Stem Çalışması/Yeni Öğrenme Tasarımları ve Model Örnekleri” ve Ömer Günaydın’ın “Yazılım ve Robotik İle Geleceğe Merhaba Projesi” adlı sözlü sunumları yer aldı. 2. salonda “Eğitim Paradigmaları” üst başlığı altında Şemseddin Koçak’ın “Kutadgu Bilig’de Çocuk Eğitimi (Türk Eğitim Tarihi Açısından, Eğitimin Öğeleri Üzerine Bir İnceleme)”, Fatma Gedik’in “Ben Nesline Panzehir: Genç Monitörlük”, Dr. Salih Uçak’ın “Yeni(len) Öğretmenin Me(n)tal Yorgunluğu” ve Nurdan Karbuz’un “Bilgi Toplumuna  Geçiş Sürecinde Yöneticilere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Stratejisi” adlı sözlü sunumları yer buldu. 

Sempozyumun  1. günün son oturumları (7. ve  8.  Oturumları) eş zamanlı olarak iki salonda sözlü bildirilerle devam edildi.  1.  Salon’da “Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi” üst başlığı altında; Rabia Oğur’un “Stajyer Öğretmenlerin Yetiştirilmesinde Bibliyoterapi Uygulaması”, Meral Solmaz’ın “İlkokul Üçüncü Sınıf İstanbul Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, İlyas Han Şahin’in “Özel Yetenekli Çocuklarda Yazarlık Atölyesinin Önemi” ve Cihangir Doğan - Feride Akan - Selen Bıçak’ın “Tımss ve Pısa'da Başarılı Olan Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve İdeal Öğretmen Algısı” adlı sözlü sunumları yapıldı. 2. salonda “İyi Örnekler – II” üst başlığı altında; Remziye Uludağ Kırçıl’ın “Küçük Prens Okulumuzda”, Aziz Erdoğan’ın “Mehmet Akif'in Öğretmenliği ve Öğretmen Tanımı”, İsmail Bölükbaş’ın  “3’lü Halka: His, Heyecan, Haz; Analiz, Sentez, Değerlendirme” ve Mustafa Demir’in “Planlamadan, Uygulama ve Değerlendirmeye Sosyo Bilimsel Konular” adlı sözlü bildirileri geçekleşti. 

Sempozyumun ikinci günü (3 Aralık Pazar), Hacettepe Üniversitesi Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın’ın “Bir Yılan Hikâyesi: Öğretmen Yetiştirmek” adlı keyifli, neşeli ve oldukça etkileyici sunumuyla 1. salonda başladı. Prof. Dr. Aytaç Açıkalın, sunumunda öğretmen yetiştirme ve geliştirme süreçlerinin yeniden yapılanması ve öğretmenin yetişmesi, olgunlaşmasında okul müdürlerin oldukça önemli olduğu üzerinde durdular. 

Sempozyumun ikinci günün ilk oturumları (9 ve 10. oturumları) iki ayrı solunda sözlü bildirilerle devam edildi. 1. solanda “Yeni Öğrenci ve Öğretmen” üst başlığı altında; Rumeysa Aksu’nun “Pandomimle Sûreler”, Gökçe Tolon’un “Atölye Çalışmalarıyla Çocuklarda Yabancı Dil Eğitimi”, Esra Şahin’in “Bir Eğitimcinin Gözünden Orman Anaokulları: Avusturya Örneği” ve V. Metin Bayrak’ın “Yeni Eğitim Ortamı ve Dinamikleri: Eğitim 4.0” adlı sözlü sunumlarıyla geçekleşti. 2. Salonda “Eğitim Yansımaları” üst başlığı altında;  Mesleki Erol Demir’in “Eğitim ve İstihdam - Meslek Liselerine Model Önerisi ve Çözüm Reçetesi”, M. Turgut Özatlı’nın “Hababam Sınıfı Film ve Kitaplarının Öğrenci, Öğretmen, Veli, Yönetici ve Maarif Müfettişleri Açılarından İncelenmesi”,  İbrahim Veli’nin “Kendiyle ve Toplumuyla Barışık Bir Nesil İçin Eğitim Uygulamaları: Veli Akademileri” ve İlknur Erkan’un “ ‘Çocuklar İçin Felsefe Eğitimi Üzerine Nitel Bir Araştırma’ Uygulama Örneği” adlı sözlü sunumları yapıldı. 

Sempozyumun son oturumları (11 ve 12. oturumları) iki ayrı solunda atölye olarak geçekleşti. 1. salonda Harun Akyol’un “hayatı okula taşımak” ve Mustafa Yıldırım’ın “Tanışma ve Kaynaşma Oyunları” adlı atölye çalışmaları yapıldı. 2. salonda Gülşah Ertaş’ın “Okuma Halkası” ve Sakine Rüzgar’ın “Web 2.0 İle Eğlenerek Öğreniyorum” adlı atölyeleri gösterildi. 

Sempozyumun değerlendirme konuşmasını İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan Karataş tarafından yapıldı. Karataş,  konuşmalarında sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenler teşekkür etti. Sempozyum boyunca yapılan bazı sözlü bildiri ve atölyeler hakkında genel değerlendirmelerde bulundu. Sempozyumun kapanış konuşmasını Üsküdar Belediye  Başkanı  Sayın Hilmi Türkmen’in kısa konuşması ile tamamlandı.  Sayın Hilmi Türkmen'e konuşmaları ardından, Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği adına, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ tarafından plaket takdim edildi ve sempozyum süreci boyunca verdiği desteklerden dolayı şükranlarını sundu. Sempozyumun öğle yemeğinde sonra yapılan Boğaz gezisi ve sertifika töreniyle sona erdi. 

Sonuç olarak IX. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu, öğretmenler arası tecrübe, bilgi ve iyi örneklerin aktarılmasına;   öğretmen ve öğretmen adayları arasında iletişim sağlamasına zemin hazırlayan bir ortam oluşturması açısında oldukça önemli bir faaliyet olmuştur. Eğitimde kodlama, STEM, TIMSS VE PISA gibi sınavlar, drama, oyun, çocuklar için felsefe gibi güncel konuların hem atölye hem de sözlü sunumlarda yer bulması sempozyumun daha da renkli ve verimli olmasına katkıda bulunmuştur. Bu konuların yanı sıra, sınıf yönetimi, öğretmen-öğrenci iletişimi, üstün/özel yetenekli ve üstün zekâlı öğrencilerle ilgili yapılan sözlü sunumlar, bu konular hakkında katılımcı ve dinleyicilerde farkındalığın oluşmasın sağladığını söyleyebiliriz. Farklı ülkelerdeki eğitim uygulama, politikaları ve öğretmen yetiştirme sistemlerinin yer aldığı sözlü sunumlarda etkili olmuştur. Fakat söz konusu sunumlarda anlatılan ülkelerin sosya-kültürel yapıları göz önünde bulundurulması ile farklı ülkelerin Türkiye ile karşılaştırmasında daha sağlıklı sonuçlara varılabilmesi adın unutulmaması gerekirdi.
 
Mustafa YILDIRIM
 

 

Sayfa Görüntülenmesi : 6652
2017-12-20
#BeyazTebeşir Yazı Değerlendirme Formu
Okuduğunuz #BeyazTebeşir yazısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Oldukça Yetersiz Çok Başarılı

Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mudur?
Öncü Eğitimciler'i #BeyazTebeşir yazısını okumadan tanıyor muydunuz?
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriGönül Coğrafyamız Balkan
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 2024 Yazı
Tübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .