Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

Program: II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi
 
II. ULUSLARARASI
 
ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ
 
2nd INTERNATIONAL LEADING TEACHERS SUMMIT
 
15 - 17 Temmuz/July 2016
Üsküp - Makedonya / Skopje - Macedonia
 
1. GÜN / DAY: 15 TEMMUZ / JULY 2016 CUMA / FRIDAY
AÇILIŞ KONUŞMALARI / WELCOME SPEECHES
15.00 - 16.00
Ferdi İSENİ, Başkan / President Sh. Q. AKTİVİTETİ - Macedonia
Gökhan ERENOĞLU, Başkan / President Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği Başkanı- İstanbul
Op. Dr. Kemal TEKDEN, Kurucu / President Tekden Eğitim Kurumları - Kayseri
Prof. Dr. İsmail KOCAYUSUFOĞLU, Rektör / President International Balkan University - Macedonia
Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN, Rektör / President İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İstanbul
ÇAĞRILI KONUŞMA / KEYNOTE SPEAKER
16.00 - 17.00
Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim ve Okulun Sosyopolitik Dinamikleri
Socio-Political Dynamics of Education and School in Multicultural Societies
Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İstanbul
ARA / COFFEE BREAK: 17.00 - 17.30
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK DENEYİMLERİ: ÜLKE EĞİTİM RAPORLARI - 1
MULTICULTURAL EXPERIENCES: COUNTRY REPORTS - 1
I. OTURUM / SESSION: 17.30 - 19.00
Afganistan / Afghanistan Ayşe TOPBAŞ, Karaman MTAL - Karaman
Arnavutluk / Albania Doç. Dr. Lindita XHANARI LATIFI, Tiran University - Albania
Azerbaycan / Azerbaijan Araz ASLANLI, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi - Azerbaycan
Bulgaristan / Bulgaria Yrd. Doç. Dr. Harun BEKİR, Plovdiv Paisiy Hilendarski University - Bulgaria
Cezayir / Algeria Prof. Dr. Djaouida AMIRA, Algeria 2 University - Algeria
Irak / Iraq Dr. Ahmed Anwar DEZAYE, Erbil Selahaddin University- Iraq
Kazakistan / Kazakhistan Akbota ABIYR, Süleyman Demirel Üniversitesi - Kazakistan
AKŞAM YEMEĞİ / DINNER: 19.00 - 20.00
ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK DENEYİMLERİ: ÜLKE EĞİTİM RAPORLARI - 2
MULTICULTURAL EXPERIENCES: COUNTRY REPORTS - 2
II. OTURUM / SESSION: 20.00 - 21.30
Kosova / Kosova Akif GAŞİ, Atatürk Lisesi - Kosova
Makedonya / Macedonia Yrd. Doç. Dr. Shener BILALLI, International Balkan University - Macedonia
Pakistan / Pakistan Alam KHAN - Gümüşhane Üniversitesi - Gümüşhane
Rusya / Russia Prof. Dr. Leila LEONARDOVNA SALEKHOVA, Kazan Federal University - Tataristan, Russia
Sırbistan / Serbia Jelena RANDJELOVIĆ, Sezai Surroi High School - Serbia
Türkiye / Turkey M. Cüneyt ANCIN, Üsküdar Hacı Rahime Ulusoy MTAL - İstanbul
Yunanistan / Greece Yrd. Doç. Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU, Trakya Üniversitesi - Edirne
2. GÜN / DAY: 16 TEMMUZ / JULY 2016 CUMARTESİ / SATURDAY
ÇAĞRILI KONUŞMALAR - 1 / INVITED SPEAKERS - 1
09.00 - 09.30
A SALONU / HALL A B SALONU / HALL B C SALONU / HALL C D SALONU / HALL D

Eğitimin Ahlaki Değerler Üzerindeki Etkisi

Impact of Education on Moral Values 

Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul

The Significance of Socratic Critical Thinking in Education

Eğitimde Sokratik Sorgulamanın Değeri

Prof. Dr. Aydın TOPALOĞLU, Istanbul University - İstanbul

Eğitim Kavramı ve Eleştirel Düşünce

The Concept of Education and Critical Thinking

Prof. Dr. Adem ÇAYLAK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Çok Kültürlülük ve Eğitim: İslam Toplumları Deneyimi

Multiculturalism and Education: Experiences of Islamic World

Prof. Dr. Ergün YILDIRIM, Marmara Üniversitesi - İstanbul

BİLDİRİ SUNUMLARI - 1 / ORAL PRESENTATIONS - 1
09.30 - 10.30

I. OTURUM / SESSION

Türkiye'de Çokkültürlülük ve Din Eğitimi
Multiculturalism and Religous Education in Turkey

II. OTURUM / SESSION

Dünyada Çokkültürlü Eğitim-I
Multicultural Education in the World-I

III. OTURUM / SESSION

Eğitimde Çokkültürlülük Uygulamaları-I
Multicultural Practices in Education-I

IV. OTURUM / SESSION

Ders Kitaplarında Çokkültürlülük
Multiculturalism in Textbooks

Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’de Alevilerin Din Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Nurullah BORA, İl MEM AR-GE - İstanbul
Narrative Ideas for Schools: An Approach Which Supports Diversities and Values

Merve ARABUL, Yenidoğu Eğitim Kurumları - İstanbul
Görme Engellilerin Eğitimde Yaşadığı Zorluklar

Halis KURALAY, İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü - İstanbul
Makedonya Cumhuriyeti'nde Toplumsal Barışa Katkısı Açısından Din ve  Ahlak Dersleri (Ders Kitapları Değerlendirmesi)

Hatice AYAR,  İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi - İstanbul
Alevilerin Türkiye’de Dini Hayatlarıyla İlgili Problemleri

Yrd. Doç. Dr. Halis DEMİR, Cumhuriyet Üniversitesi - Sivas
Developing Lesson About Multiculture In The Class
 Teacher’s Lesson Developing Workshops in Class Teaching

Suzana MİLJKOVİĆ, Niş Kralj Petar I İlköğretim Okulu - Sırbistan 
Akışkan Gözetim Modeli Olarak Sosyal Medya: Çok Kültürlü Dijital Toplumun İmkânı

Yrd. Doç. Dr. Birsen Banu OKUTAN, İstanbul Üniversitesi - İstanbul
Din Eğitiminde Çoğulcu Yaklaşımlar: Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme

Esra AY, Üsküdar İHO - İstanbul
2010 Yılı Ortaöğretim DKAB Ders Proramında Çok Kültürlülük ve Dini Çoğulculuk Anlayışı

Sümeyye DEMİRTAŞ / Hüseyin DEMİRTAŞ, Maltepe Şehit Er Çağlar Mengü AİHL / Maltepe İBB Mahmut Bayram İHO - İstanbul
French Language in Algeria an Essay on Cultural Conflict

Yrd. Doç. Dr. Ghania DIF KHELASSI / Assia BOUMAIZA / Prof. Dr. M. Zeki AYDIN,  Cezayir 2 Üniversitesi / Marmara Üniversitesi - Cezayir / İstanbul
Eğitim Süreçlerinde Kullanılabilecek Web 2.0 Araçları

İsmail TONBULOĞLU / Betül TONBULOĞLU / Doç. Dr. Mübin KIYICI, Yıldız Teknik Üniversitesi / Ataşehir İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu / Sakarya Üniversitesi - İstanbul / Sakarya
Okul Öncesi Çocuk Kitaplarının Çokkültürlülük Açısından İncelenmesi

 Mehmet Hanifi AKYÜZ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - İstanbul
ARA / COFFEE BREAK: 10.30 - 10.45
BİLDİRİ SUNUMLARI - 2 / ORAL PRESENTATIONS - 2
10.45 - 12.00

V. OTURUM / SESSION

Irak'ta Çokkültürlülüğün Eğitim Yansımaları
Appearance of Multicultural Education in Iraq

VI. OTURUM / SESSION

Dünyada Çokkültürlü Eğitim-II
Multicultural Education in the World-II

VII. OTURUM / SESSION

Eğitimde Çokkültürlülük Uygulamaları-II
Multicultural Practices in Education-II

VIII. OTURUM / SESSION

Değişim Programları ve Çokkültürlülük
Mobility Programs and Multiculturalism

Etnik ve Mezhep Çatışmaların Etkisinde Irak'ta Eğitim (Karşılaştırmalı bir çalışma)

Doç. Dr. Goran SHOKOR / Dr. Hazım BURHAN MUSTAFA, Erbil Selahaddin Üniversitesi - Irak
Examination with Regard to Certain Variables of the Attitudes of Religious Culture And Moral Knowledge Course Teacher Candidates Towards Multicultural Education

Yrd. Doç. Dr. Nurten KIMTER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Çanakkale
Bulgaristan Eğitim Sisteminde Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Harun BEKİR, Plovdiv Paisiy Hilendarski Üniversitesi - Bulgaristan
Çok Kültürlülük Bağlamında Uluslararası İlahiyat Öğrenci Projesinin Açmazları Üzerine

Doç. Dr. Nurettin GEMİCİ, İstanbul Üniversitesi - İstanbul
Irak Eğitim Sisteminde Türkmen Okulları (Kuzey Irak Örneği)

Dr. Hazım BURHAN MUSTAFA, Erbil Selahaddin Üniversitesi - Irak
Examples of application of multicultural education in different countries

Denada DOSTİ, Tiran Üniversitesi Yüksek Lisans - Arnavutluk
Avrupa İle Osmanlı Arasında: Çok Kültürlülük Bağlamında Slovenya’da Türk Dili Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇAK, İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İstanbul
Kültürlerarası Eğitimde Yaşayarak Öğrenme: Öğretmen ve Öğrenci Değişimi, Kültürel Hareketlilikler

Emel TURAN, Kütahya MTAL - Kütahya
Irak’ta Çokkültürlülük Bağlamında “Barış” Dergisi Deneyimi

Dr. Salih UÇAK, Erbil Selahaddin Üniversitesi - Irak
Having a Sister, Brother With Disabilities

Shkëlzen LİMANİ, Uluslararası Novipazar Üniversitesi Yüksek Lisans - Sırbistan
Irak'ta Türkmen Okullarının Durumu,  Sorunları ve Çözüm Arayışları

Abdulsalam ABDULMAJEED SHAKİR, Erbil Selahaddin Üniversitesi - Irak
Küreselleşme ve Öğrenci Hareketliliği

Şenol ORAKÇI / Hüseyin ÇEVİK / Osman AKTAN, Açıköğretim Ortaokulu /  Keçiören Tevfik Ünsal İlkokulu / Düzce Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi - Ankara / Düzce / Ankara
Irak'ta Türk Dili Bölümleri ve  Türkçenin Öğretiminde Rolü

Prof. Dr. Siham ABDULMAJEED AHMED, Erbil Bağdat Üniversitesi - Irak
Path To Global Morality- Qinalizāda’s Ahlāq-I Alāī on the Integrity Of Virtues in A Multicultural Educational Setting

Yrd. Doç. Dr Nurullah KOLTAŞ, Trakya Üniversitesi, Edirne
Eğitim Çok Boyutlu Yoksulluk Düzeyinin Değerlendirilmesinin Esas Amili Gibi

Dr. Ferhad MIKAYILOV / Doç. Dr. Metanet RESULOVA, Azerbaycan Devlet İktisad Üniversitesi / Bakü Devlet Üniversitesi - Azerbaycan
Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitimden Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar

Abdullah ELMAS / Ahmet AKALIN / Ahmet ÖZDEMİR / Kerem DÖNMEZ / İbrahim YILDIZ / Mehmet CERAN / Mehmet BALOĞLU, Afşin TEAŞ İstiklal İlkokulu  / RTÜK / Afşin TEAŞ İstiklal İlkokulu / Siirt Merkez Haşim Öztanık İlkokulu / Afşin Mehmet Akif ERSOY Ortaokulu / TODAİE / Esenyurt İhsan Nakiboğlu AİHL , Kahramanmaraş / Ankara / Kahramanmaraş / İstanbul / Siirt / Kahramanmaraş / Ankara
ARA / COFFEE BREAK: 12.00 - 13.15
ATÖLYE UYGULAMALARI - 1 / TRAINING WORKSHOP - 1
12.15 - 13.15
IX. OTURUM / SESSION X. OTURUM / SESSION XI. OTURUM / SESSION XII. OTURUM / SESSION
Bir Şehir Multikültürel Miras - Ortak Kültürel Mirasın Örnek Şehri Prizren

Fetnan DERVİŞ, Prizren Gjon Buzuku Lisesi - Kosova
The Necessity for Multiculturality in Education

Bojana MANİÇ / Dragan KRECULJ, St. Sava İlköğretim Okulu / Jovan S. Popovic İlköğretim Okulu - Sırbistan
Bu Dünya Hepimizin: Şarkılarla Hareket Müzik Oyun Dans

Ayhan ÖZTÜRK, Özel İzmir Türk Koleji - İzmir
Duygusal Zekâ Gelişimi Açısından Ailede ve Okulda Değerler Eğitimi, Oyun ve Drama Örnekleri

Ali ÇANKIRILI, Zafer Yayın Grubu - İstanbul
Uygulamalı Makey Makey Atölyesi

Melike Nur SAĞLAM, Esenler 125. Yıl Ortaokulu - İstanbul
Dare to be Different

Jasmina MİLİCEVİÇ, Olga Milosevic İlköğretim Okulu - Sırbistan
Z Neslinin Kültürel Kopuşu Üzerine (Mani Tiyatrosu)

Lokman Ali YAVUZ, Avcılar Abdulkadir Uztürk İlkokulu - İstanbul
Erken Çocukluk Döneminde Tarih ile Değerler Eğitimi: Masalların Eşiğinde, Medeniyetin Beşiğini Keşfediyorum

Mehtap ŞENKAYA / Meral ŞENKAYA, Ensar Vakfı Okul Öncesi Eğitim Koordinatörü / Sakarya Üniversitesi Lisans Öğrencisi, İstanbul / Sakarya
ÖĞLEN ARASI / LUNCH BREAK: 13.15 - 14.30
BİLDİRİ SUNUMLARI - 3 / ORAL PRESENTATIONS - 3
14.30 - 15.45

XIII. OTURUM / SESSION

Suriye, Göç ve Çokkültürlülük
Syria, Migration and Multiculturalism

XIV. OTURUM / SESSION

Dünyada Çokkültürlü Eğitim-IIII
Multicultural Education in the World-III

XV. OTURUM / SESSION

Çokkültürlülük ve Öğretmen Rolleri
Multiculturalism and Teachers’ Roles

XVI. OTURUM / SESSION

Tarihi Perspektiften Çokkültürlülük
Historical Percpective to Multiculturalism

Suriyeli Eğitimcilerin Gözünden Göç ve Uyum Sürecinde Eğitimin İşlevi ve Barışa Katkısı

Asiye ŞAHİN / Yahya ŞAHİN, Zeytinburnu Al Hadara Geçici Eğitim Merkezi / Harran Üniversitesi, Şanlıurfa
Problems and Experience in Training Teachers of Mathematics And Computer Science For The Bilingual Environment (Tatar-Russian)

Dr. Farkhat ZARİPOV, Kazan Federal Üniversitesi, Tataristan - Rusya
Kültürel Farklılıklara Karşı Hoşgörü ve Saygılı Olmada Eğitimin Rolü: Baş Aktör Öğretmen

Yrd. Doç. Dr. Erdal KILIÇ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İstanbul
Başarı ve Motivasyon için Tarihten Bir Ses : İbni Haldun Örneği

Aykut KARAHAN, Sarıyer Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi - İstanbul
İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Suriyelilere Yönelik Olumsuz Tutumlarının Çokkültürlü Eğitim Uygulamaları İle Değiştirilmesi

Meral SOLMAZ / Nermin TOKGÖZ, Esenler Türk-İsveç Kardeşlik İlkokulu / Üsküdar İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu - İstanbul
Types of Forgetting in Social Sciences as Writing and Teaching Methodology in the Balkans

İsa MULAJ, Institute for Economic Policy Research and Analyses - Kosova
Öğretmen Formasyon Eğitimlerinde Çokkültürlülük

Mahmut AYTEKİN, Necdet BAYINDIR, İstanbul İl MEM AR-GE, Ataşehir Prof. Faik Somer Spor Lisesi - İstanbul
Çokkültürlü Eğitim Bağlamında Osmanlı Devleti ve Türkiye Uygulamaları Karşılaştırması

Feride AKAN / Selen BIÇAk / Prof. Dr. Cihangir DOĞAN, Gaziosmanpaşa Özel Mavigün Koleji / Marmara Üniversitesi - İstanbul
Çokkültürlü Okulların Yönetimi: Türkiye Örneği 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İstanbul
Comparing the Existing Multicultural Teacher Competencies in Turkey with the Exemplary Competencies: Suggestions for Improvement

Harun SERPİL, Anadolu Üniversitesi - Eskişehir
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Eğitimde Çokkültürlülüğe Bakışının İncelenmesi (Sancaktepe İlçesi Örneği)

Mustafa OTRAR / Demet SAĞLAM, Marmara Üniversitesi / Öğretmen - İstanbul
Yahya Kemal Beyatlı’daki “ Millet” Düşüncesinin Çok Kültürlülük Bağlamında Yalova İli Örneğinde İncelenmesi

Türkan AYYILDIZ / Segah GÜMÜŞ, Yalova AİHL / Yalova Nene Hatun MTAL - Yalova
Hayatları Değiştirilen İnsanların Çocukları

Nurdan KEÇE, Beyoğlu Piripaşa Ortaokulu - İstanbul
Entrepreneurship education – examples of good practice of educational policies, models and practice in the countries of Western Balkans

Slavica TOPLİCA, King Peter II Ortaokulu - Sırbistan
Öğretmen Görüş ve Yaklaşımlarının,  Eğitim Ortamının Şekillendirilmesindeki Etkileri

Betül TONBULOĞLU / İsmail TONBULOĞLU,  Ataşehir İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu / Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul
Yunus Emre ve  Magjan Jumabayev’ın Eserlerinde Hermeneutik Bağlantı

Akbota ABIYR, Süleyman Demirel Üniversitesi - Kazakistan
Zorunlu Dış Göç ve Eğitim: Türkiye’de Bulunan Suriyeli Sığınmacı Çocukların Eğitiminin Öğrenim Hakkı ve Çok Kültürlü Eğitim Açılarından İncelenmesi

Prof. Dr. Hamza ATEŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İstanbul
United World College' as an Example of Multicultural Education
Application at the Global Level

Meral BAHAR / Kamer Ayberk BAHAR, Karatay Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi / Westminster Koleji, Konya / ABD
Barışın Miltaşı: Çokkültürlülük

Metin BAYRAK, İstanbul
İktidar ve Eğitim

Prof. Dr. Adem ÇAYLAK, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara
ARA / COFFEE BREAK: 15.45 - 16.00
BİLDİRİ SUNUMLARI - 4 / ORAL PRESENTATIONS - 4
16.00 - 17.15

XVII. OTURUM / SESSION

Çokkültürlülük ve Eğitim
Multiculturalism and Education

XVIII. OTURUM / SESSION

Sınıf ve Okul İçi Çokkültürlülük Uygulamaları
Best Practices in Multicultural Schools and Classes

XIX. OTURUM / SESSION

Çokkültürlü Eğitimin Kavramsal Analizi
Conceptual Analysis of Multicultural Education

XX. OTURUM / SESSION

Eğitimde Çokkültürlülük Algısı
Perception of Multiculturalism in Education

21. Yüzyıl İçin Öğretmen Eğitimini Yeniden Yapılandırmak

Prof. Dr. Selahattin TURAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir
Sosyalleşmede ve Çok Kültürlülüğü Kabullenmede Çocuk Oyunlarının Rolü

İbrahim YILDIRIM, Yunus Emre Enstitüsü - Azerbaycan
ÖteKim

Mehmet Ali ÖZKAN, Yenidoğu Eğitim Kurumları - İstanbul
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çokkültürlülüğe Yönelik Algılarının İncelenmesi

Halime Nur SEZER / Hülya GÜMÜŞTEPE, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - İstanbul
Barış Eğitiminin Kazanımları

Doç. Dr. Ali KUZUDİŞLİ, Gümüşhane Üniversitesi - Gümüşhane
Çokkültürlü Okullarda Barış İçin Ortak Çalışma

Hüseyin AKAR, Özel Tekden Okulları - Kayseri
2010 Yılı İHL Meslek Dersleri Öğretim Programlarının Çokkültürlü Eğitim Perspektifinden Değerlendirilmesi

Engin KABAN, Eynesil AİHL - Giresun
İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Barış Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi

Dilek ÇAPAR / Dr. Hatice TEZER ASAN, Vali Saim Çotur İlkokulu /  Foça Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Okulu - Antalya / İzmir
Toplumsal Farklılıkların Zenginliğe Dönüştürülmesinde Eğitimin Rolü

Zeynep KORKMAZ, Diyanet İşleri Başkanlığı - İstanbul
Ortaöğretim Kurumlarında Madde Bağımlılığı Önleme Çalışmaları,  Portekiz - Braga Örneği

Melike ESEN, Manisa Sarıgöl MTAL - Manisa
Toplumsal Çatışma ve  Ayrımcılık Süreçlerinin Çözümü ve  İdaresinde Çokdillilik

Doç. Dr. Abdurrahman GÜLBEYAZ, Erbil Selahaddin Üniversitesi - Irak
Farklılıktan Zenginliğe Eğitimin Rolü

Betül Belkıs OKUTAN, Üsküdar Kısıklı Ortaokulu - İstanbul
SALON KAPALI Kültürlerarası İletişimsel Yeti: Çokkültürlü Sınıf Ortamında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Himmet SARITAŞ, Fatih Tevfik Kut Ortaokulu - İstanbul
Örgüt İklimini Etkileyen İç Etmenler

Vefiye Tuba ÖZÇİÇEK / Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul 
Bir Erdem ve Etik Olarak Öğretmenlik: Felsefi Tahlil

Prof. Dr. Aydın TOPALOĞLU, İstanbul Üniversitesi - İstanbul
ARA / COFFEE BREAK: 17.15 - 17.30
ATÖLYE UYGULAMALARI - 2 / TRAINING WORKSHOP - 2
17.30 - 18.45
  XXI. OTURUM / SESSION XXII. OTURUM / SESSION XXIII. OTURUM / SESSION
SALON KAPALI How to be at Peace with Ourselves and Others - Educational Activities

Mirjana KOKERİÇ, Branko Radičević İlköğretim Okulu - Sırbistan
Tasarım Atölyem

Oya AYAL, Akçaabat Fevzipaşa Ortaokulu - Trabzon
Hoşgörü'yle Yaşayalım: Web 2.0 Araçlarıyla Hoşgörü Konusunu İşliyoruz

Sakine RÜZGAR, Başakşehir Nurettin Topçu İlkokulu - İstanbul
SALON KAPALI Human Rights for All

Deniz OSMANI / Elena JOVANOVIK, Brother Ramiz and Hamid İlköğretim Okulu - Makedonya
Yaratıcı Drama Yoluyla Barış Eğitiminin Çocuklara Verilmesi

Ali Oktay ÖZBAYRAK, Konya
Milli ve Manevi Değerlere Dayalı Kültürel Miraslarımızın Okul Öncesi Dönemde Geleneksel Oyunlar İle Tanıtımı ve Aktarımı

Zehra ŞAŞMAZ, Özel İrfan Koleji - İstanbul
AKŞAM YEMEĞİ / DINNER: 19.00 - 20.00
3. GÜN / DAY: 17 TEMMUZ / JULY 2016 PAZAR / SUNDAY
ÇAĞRILI KONUŞMA - 2 / INVITED SPEAKER - 2
09.00 - 10.00

21. Yüzyılda Gençlik Sorunları ve Bazı Hal Çareleri

Youth Problems in 21st Century and Some Remedies

Prof. Dr. Selahattin TURAN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
ARA / COFFEE BREAK: 10.00 - 10.15
ÇALIŞTAY / DISCUSSION WORKSHOP
I. OTURUM / SESSION: 10.15 - 11.15
II. OTURUM / SESSION: 11.30 - 12.30
I. MASA / TABLE II. MASA / TABLE III. MASA / TABLE IV. MASA / TABLE

KONU: BARIŞ EĞİTİMİ İÇİN OKUL TASARIMI

TOPIC: REDESIGNING the SCHOOL for PEACE

KONU: ÇOKKÜLTÜRLÜ SINIFLAR İÇİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE MESLEKİ GELİŞİMLERİ

TOPIC: IMPROVING and EMPOWERING TEACHERS for MULTICULTURAL CLASSES

KONU: ÇOKKÜLTÜRLÜ OKULLARIN YÖNETİMİ

TOPIC: BECOMING a MULTICULTURAL SCHOOL'S LEADER

KONU: EĞİTİM PROGRAMLARI ve DERS KİTAPLARINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK

TOPIC: MULTICULTURALISM in CURRICULUM and TEXTBOOKS

Moderator: Prof. Dr. Adem ÇAYLAK Moderator: Prof. Dr. Ergün YILDIRIM Moderator: Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ Moderator: Prof. Dr. Aydın TOPALOĞLU
Raportor: Salih UÇAK Raportor: İsmail TONBULOĞLU Raportor: Mahmut AYTEKİN Raportor: Necdet BAYINDIR
ÖĞLEN ARASI / LUNCH BREAK: 12.30 - 14.00
III. OTURUM / SESSION: 14.00 - 15.15
ÇALIŞTAY RAPORLARININ OKUNMASI ve MÜZAKERESİ
WORKSHOP REPORTS' PRESENTATION AND DISCUSSION
Moderator: Mehmet Cüneyt ANCIN
ARA / COFFEE BREAK: 15.15 - 15.30
IV. OTURUM / SESSION: 15.30 - 16.30
SONUÇ BİLDİRİSİNİN OYLANMASI ve YAZILMASI
COMPOSING SUMMIT FINAL DECLARATION
Moderator: Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ
ARA / COFFEE BREAK: 16.30 - 16.45
V. OTURUM / SESSION: 16.45 - 18.15
ZİRVE GENEL DEĞERLENDİRME OTURUMU
SUMMIT EVALUATION SESSION
Moderator: Gökhan ERENOĞLU
Prof. Dr. Selahattin TURAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Eskişehir
Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi - İstanbul
Dr. Ahmed Anwar DEZAYE Erbil Selahaddin University - Iraq
Yrd. Doç. Dr. Ghania DIF KHELASSI Algeria 2 University - Algeria
Araz ASLANLI Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi - Azerbaycan
Jelena RANDJELOVIĆ Sezai Surroi High School - Serbia
Prof. Dr. Leila LEONARDOVNA SALEKHOVA Kazan Federal University - Tataristan, Russia
Op. Dr. Kemal TEKDEN Tekden Eğitim Kurumları - Kayseri
Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İstanbul
KAPANIŞ / CLOSING CEREMONY: 18.15 - 18.30
AKŞAM YEMEĞİ / DINNER: 19.00 - 20.00
POSTER BİLDİRİLER / POSTER PRESENTATIONS
Adalet Kavramı Üzerine Bir Kavram Karikatürü Çalışması Meral SOLMAZ, Esenler Türk - İsveç Kardeşlik İlkokulu - İstanbul
Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye ve Ab Ülkeleri Okul Öncesi Eğitim Okulaşma Oranı İstatisliklerinin Karşılaştırılması Şerife Serap MUTLUAY, Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun MTAL - Bursa
Edebi Metinlerle Farklı Kültürleri Tanıma, Bu Kültürleri Kendi Kültürümüzle Karşılaştırma Ayten ÖZTÜRK, Sarıkamış Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi - Kars
Evreni Keşfediyorum Fatma HALAVUK, Şerife Bacı Meselki ve Teknik Anadolu Lisesi - Kayseri
Kütahya’ya Göç Etmiş Ergenlik Çağındaki Yabancı Uyruklu Lise Gençlerinin Değişen Eğitim Yaşamlarının Sosyolojik Analizi Emel TURAN, Kütahya MTAL - Kütahya
Proje Okulu''Namık Kemal İlkokulu'' Baysan Banu UZUN / Tahsin BAYRAM / Ahmet ALBAYRAK, Giresun Namık Kemal İlkokulu - Giresun
SEVGİdolu ANAdolu Naciye SALTIKALP KAYA, Urla Sezai Gönül Akdağ Anaokulu - İzmir
Sevginin Dokunuşu Şükran AKAY, Beşiktaş Org. Kami Güzey İlkokulu - İstanbul
Sosyal Ağların Türkçeye Olan Etkisi Rukiye YENİÇERİ / Yunus YENİÇERİ, Kağıthane Gültepe İHO - İstanbul
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadarki Dönemde Yazılan Manzum Hikâyelerde Kendini Gösteren “Değerler Eğitimi” Ünal BÜYÜK, Merkezefendi Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi - Denizli
The Design Of Cyrillic- Latin Converter For Tatar Language Andrey VLADIMIROVICH DANILOV  / Leila LEONARDOVNA SALEKHOVA / Rinata ZARIPOVA, Kazan Federal Üniversitesi - Tataristan, Rusya
Toplumsal Barış İçin Okullarımızda Neler Yaptık? Müzeyyen AYKUT / Mürüvvet AYKUT, Karatay Mevlana İHO - Konya / Antalya Çakış İlkokulu - Antalya
Küresel Renkler Saynur OKUMUŞ, Fatih Topkapılı Mehmet Bey İlkokulu - İstanbul
Değerler Eğitimi Programı Eser ÜNALAN ŞENLER / Meral CANTÜRK / Hümeyra BEKTAŞ, Okul Müdürü / Küçükçekmece Nene Hatun Anaokulu / Küçükçekmece Ahmet Ermiş Anaokulu / Küçükçekmece Ziya Gökalp Anaokulu - İstanbul
Kültür Aşım Gülmisal KARABACAK / Nilgün KUTLUATA, Esenler Neyyir Turhan İlkokulu - İstanbul

ÇALIŞTAY KATILIMCILARI / DISCUSSION WORKSHOP PARTICIPANTS

(Çağrılı konuşmacılar, sözlü - poster bildiri sunanlar, ülke raporu sunanlar, atölye uygulaması yapanlar, moderatörler ve raportörlere ek olarak aşağıda ismi bulunanlar çalıştay katılımcılarıdır)

(In addition to all invited speakers, oral and poster presenters, country reporters, workshop trainers and session moderators the discussion workshop participants are listed below)

Caner DİNLER, Ataşehir Hasan Leyli İlkokulu - İstanbul
Şemseddin KOÇAK, Çukurova Üniversitesi - Adana
Mesut KOCA, Viyana İHL - Avusturya
Dr. H. Emin SERT, İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İstanbul
Şefreş NASANLI, Siverek Mehmet Ragıp Karcı Kız AİHL - Şanlıurfa
Naznaz TAVFIQ, Erbil Selahaddin Üniversitesi - Irak
Nouray OMER ALI, Erbil Selahaddin Üniversitesi - Irak
Shireen RASHID, Erbil Selahaddin Üniversitesi - Irak
Yetiş GÖRGÜÇ, Çaldıran Anıttepe Ortaokulu - Van
Nur Melek DANIŞMAZ, Leyla ERDOĞAN, Özel Asfa Ankara Ferda Koleji - Ankara
Avin SAMI ARIF, Erbil Selahaddin Üniversitesi - Irak
Cüneyt Altan ALTAY, Pursaklar Fen Lisesi - Ankara
Cahit RAMADANI, Emekli Maarif Müfettişi - Sırbistan
Mahmut BALCI, Esenler Aksoy İHO - İstanbul

 

Sayfa Görüntülenmesi : 4698
2016-07-15
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriBalkan Turu - 16 - 22 Temmuz 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 2024 Yazı
Tübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .