Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

Dünyanın huzuru iyi insan odaklı eğitimden geçer
Dünyanın huzuru iyi insan odaklı eğitimden geçer.
I. ULUSLAR ARASI ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ SONA ERDİ
 
Öncü Eğitimciler Derneği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) İstanbul’da 23-25 Haziran 2014 tarihleri arasında ortaklaşa düzenledikleri Eğitimle Barış temalı I. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi sona erdi.  

Yurt içi ve yurt dışından üç yüze yakın eğitimci ve akademisyenin katıldığı zirvede eğitimi ve barış temalı konular ile eğitime ilişkin güncel sorunlar ele alındı. 

Zirveye Türkiye, Irak, Azerbaycan, Pakistan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan, Kazakistan ve Cezayir'den eğitimci ve akademisyenler katıldı. 

Zirvede, coğrafyamızda ve dünyada huzurun sağlanması ve farklılıklarımızın zenginlik aracı olarak değerlendirilmesinin yolunun merhamet, adalet, kanaat ve diğerkamlıkla donanmış iyi insan yetiştirmekle mümkün olacağı vurgulandı. 

Asırlarca aynı coğrafyada bir arada ve huzur içerisinde yaşamalarının öne çıkarılması ve iletişime geçilmesi gerektiği belirtildi.

Zirvenin kapanış programında bir konuşma yapan Öncü Eğitimciler Derneği Başkanı Gökhan Erenoğlu, zirvenin çok verimli geçtiğini, zirveye katılan eğitimcilerin ve akademisyenlerin eğitimle barış konusunda hem teorik hem de pratik önerilerde bulunduklarını, birçok ülkeden uzman eğitimciyi Türkiye’de ağırlamaktan memnun olduklarını, herkesin savaşa karşı barış için çaba gösterdiğini görmekten dolayı da gelecek adına çok umutlu olduğunu ve katılımcıların bu zirvelerin her yıl bir ülkede yapılması konusunda ortak görüş sahibi olduklarını söyledi. Erenoğlu, dünyanın huzurunun iyi insan odaklı eğitimden geçtiğini sözlerine ekledi.

Zirvenin her yıl başka bir ülkede yapılması kararlaştırıldı. 

Üç gün süren Eğitimle Barış temalı 1. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi, kapanış oturumunda okunan sonuç bildirisi ile sona erdi.

 

I. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi

Sonuç Bildirisi

24 Haziran 2014

Öncü Eğitimciler olarak yegâne hedefimiz “iyi insan”ların ülkemizde ve bütün dünyada çoğalmasına katkı sağlamaktır. “İyi insan”, adalet, merhamet, kanaat ve diğerkâmlığı hayatının merkezine yerleştirmiş insandır. Bu arayış, bugün bütün dünyayı girdabına çeken tüketim, israf ve bencillik üzerine kurulu ve yapay çatışmaları körükleyen hayat tarzı karşısında yeni bir medeniyeti inşa etme heyecanıdır.

Ülkemizde, bölgemizde ve bütün dünyada, farklılıkların bir ayrışma ve ötekileştirme unsuru olmak yerine birlikte yaşamayı destekleyen, zenginleştiren ve güçlendiren araçlar olduğuna inanıyoruz. İhtiyacımız olan tek ve yeter ortak özelliğimiz adalet, merhamet, kanaat ve diğerkâmlık vasıflarıyla tanımladığımız “iyi insan” olmamızdır.

Bu anlayışla I. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi’ne katılan Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Irak, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Pakistan, Sırbistan ve Türkiyeli eğitimciler olarak huzurun inşası için aşağıdaki tespit ve önerilerimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz:

1.    Zirveye katılan ülkelerin eğitim sistemleri, farklılıkları bir birleşme unsuru olarak değerlendirerek özgün modeller oluşturacak kapasite, birikim ve irfana sahiptir.

2.    İyi eğitim sistemi ötekileştirme yerine sevgi dilinin hâkim olduğu bir yaklaşıma sahiptir, insan odaklıdır ve insanı önceler.

3.    İyi bir eğitim ayrımcılıktan arındırılmış, “iyi insan” odaklı bir müfredat ile mümkündür.

4.    İyi okul ve iyi sınıf; seçme, sıraya dizme, sınıflama ve ayrıştırma yerine sokaktaki çeşitliliği ve birlikteliği yansıtır.

5.    İyi öğretmen, çok kültürlü sınıfların ve okulların gerektirdiği konularda donanımlıdır.

6.    Yoksulluk toplumsal huzuru tehdit eden başat bir sorundur ve daha çok eğitimli insan sayesinde azaltılabilir.

7.    Ötekileştirme ve ayrıştırma yerine toplumsal huzuru destekleyen bir medya ve günlük siyaset diline ihtiyaç vardır.

8.    İyi bir eğitim sistemi toplumsal zenginliği yansıtır; yapı, içerik ve programlar bakımından farklılıklara cevap verebilecek bir esnekliğe sahiptir.

9.    Zirveye katılan ülkeler arasında Yunus Emre Enstitüleri ve Mevlana Değişim Programları gibi tanışmayı ve anlaşmayı kolaylaştıracak programlar sayı ve tür olarak artırılmalı; akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler teşvik edilmeli, TİKA’nın eğitime yönelik destek ve çalışmaları arttırılarak devam etmelidir.

10.  Eğitim Bakanlıkları, toplumsal kesimlere kendi anlayış ve kültürleriyle ilgili derslerin öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve istihdamında iyi niyetli ve istekli bir çaba göstermelidir.

11.  Eğitim Bakanlıkları, toplumsal kesimlere kendi anlayış ve kültürleriyle ilgili eğitim araç-gereçlerinin hazırlanması ve dağıtımı konusunda yeterli finansmanı sağlamalıdır.

12.  Eğitim Bakanlıkları, toplumsal kesimlere ve özellikle eğitimcilere kendi anlayış ve kültürleriyle ilgili müfredatlarının hazırlanmasında samimi ve sürekli bir katılım ortamı sağlamalıdır.

13.  Zorunlu göç alan bölgeler ve ülkeler için BM desteğinde uluslararası eğitim materyalleri hazırlanması amacıyla karşılıklı işbirlikleri geliştirilmelidir. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda zorunlu göç ve savaş mağdurları açısından dezavantajlı durumda olduğundan inisiyatif sahibi ülke olmalıdır. Bu konuda taraf devletlerin yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamada aktif rol almalıdır.

14.  Özel olarak toplumsal farklılıklardan ve dezavantajlardan kaynaklanan sorunların çözümünde, genelde eğitim sistemlerinin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde yerel, ulusal ve bölgesel sivil toplum örgütleri daha fazla öncelik almalıdır.

NOT: Zirve resimlerine facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz: https://www.facebook.com/oncuegitimcilerdernegi

Sayfa Görüntülenmesi : 4275
2014-06-23

Dökümanlar

Sonuç BildirisiSonuç Bildirisi
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriBalkan Turu - 16 - 22 Temmuz 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 2024 Yazı
Tübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .