Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
I. Sempozyum
II. Sempozyum
III. Sempozyum
IV. Sempozyum
V. Sempozyum
VI. Sempozyum
VII. Sempozyum
VIII. Sempozyum
IX. Sempozyum
X. Sempozyum
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

I. ULUSAL ÖĞRETMENİM SEMPOZYUMU RAPORU
DEĞERLENDİRME RAPORU
21 Kasım 2009 Cumartesi günü Zübeydehanım Öğretmenevi’nde 500 kadar dinleyicinin katıldığı Ulusal Öğretmenim Sempozyumu gerçekleştirildi.
 
İTO’nun sponsor olduğu sempozyumda eş zamanlı yedi oturumda 24 bildiri sunuldu.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İGEDER Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Aydın “Dernek olarak temel çıkış noktamız öğretmenlerin sorunlarını yine öğretmenlerin çözeceğine olan inancımızdır.” dedi. 
 
İTO Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet N. Helvacı da yaptığı konuşmada eğitimin, üzerinde en fazla kafa yorulması gereken sorunlarımızdan biri olduğunu, İGEDER’e bu anlamda müteşekkir olduklarını ifade etti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Faik Güler ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan da birer selamlama konuşması yaptılar. Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ise yaptığı konuşmada öğretmenliğin bir gönül işi olduğunu vurgulayarak sınıfa bir mabede girer gibi girmek gerektiğini belirtti.  
 
Sempozyum düzenleme kurulu ve Gönüllü Öğretmen Zümreleri adına kapanış konuşmasını yapan Gökhan ERENOĞLU; geçen sene branşlara yönelik düzenlenen ‘Sınıf Öğretmenleri’ ve ‘Türkçe Edebiyat Öğretmenleri’ zirvelerinin ardından önümüzdeki bahar döneminde ‘Tarih Öğretmenleri’ ve “Okul Öncesi Eğitim Öğretmenleri’ zirvelerinin gerçekleştirileceğini müjdeledi. “Öğretmenlerin sivil ortamlarda kendilerini daha hızlı bir şekilde geliştirebileceklerini” sözlerine ekleyen Erenoğlu, bu sebeple gelecek yıllardaki en büyük hedefinin “Öğretmen Şurası”nı toplamak olduğunu vurguladı.
 
Öğretmenim Sempozyumu; Eğitimi Konuşmak, Eğitime Farklı Bakışlar, Eğitim Yönetimi ve İletişim, Proje Geliştirme ve Uygulama, Sınıf Ortamı ve Bireysel Farklılıklar, Bir Meslek Olarak Öğretmenlik ve Özgün Etkinlik Örnekleri adlı 7 oturum sonunda gerçekleştirilen sertifika ve plaket töreniyle sona erdi.
Sempozyumda katılımcılara uygulanan anketler öğretmenlerin sempozyum hakkındaki görüşlerini tespit etmemize imkan sağladı. Anketlerden çıkan sonuçlara göre aşağıdaki bildiri başlıklarının daha çok beğenildiği görüldü:
1. Eğitimde Görünmeyen Kayıplar - Müjdelen TÜZÜN – Sınıf Öğretmenliği / İstanbul
2. Eğitimde Teknolojinin Kullanılması ve Yeni Eğitim Materyallerinin Avrupa Boyutunda İncelenmesi - İhsan ERKUL / Nihat MORGÜL – İHL Meslek Dersleri – İstanbul
3. Geleceğin Bilim Adamları Yetişiyor - İlkadım MEM Öğrencilerinin Ulusal Projelerdeki Başarısının Nedenleri - Aydın PEKER / Leman ÖZAY - Sınıf Öğretmenliği / Biyoloji – Samsun
4. Hindistan’dan Eğitim İzlenimleri - M. Lütfi ASLAN Edebiyat / Konya
5. Oyna Öğren Birader Adlı Oyun Tekniğinin Uygulanması Ve Öğrenciler Üzerinde Oluşturduğu Sonuçların Değerlendirilmesi - Aynur SEZİCİ – Fen ve Teknoloji / İzmir
6. Öğrencilerin Matematik İlgilerini Arttırıcı Materyaller Geliştirme - Melike TARHAN - Matematik / Karabük
7. Öğretmen, Öğrenci, Veli, Çevre İletişimi - Rahime AKTAŞ - Fen ve Teknoloji / Şırnak
8. Öğretmenlik Sanatının Sırları - Nazif YILMAZ - İHL Meslek Dersleri / İstanbul
9. Sek Sek Oyunu İle Toplama Çıkarma - Zeliha CORUK – Sınıf Öğretmenliği / Kayseri
10. TKY ve OGYE Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış - Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ - Edebiyat / İstanbul
11. Türk Eğitim Ortamındaki Verimsizlik ve İsrafa Bağlı Olarak Eğitim Öznelerinin Yetersiz / Aşırı Uyarılmaları - V. Metin BAYRAK – Felsefe / İstanbul
12. Yazma Öğretiminde Metin Merkezli Yazma Oyunu: Yazmaca - Yrd. Doç. Dr. Yakup YILMAZ –  Kırklareli Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi / Kırklareli
 
Sunulan bildirilerin dört tanesinin çok başarısız olduğu yine anketlerden edindiğimiz bir diğer sonuçtu.
Değerlendirme konuşmalarında dinleyiciler sempozyumdan çok istifade ettiklerini belirtirken bu memnuniyetin sebepleri arasında şu noktalara dikkat çektiler:
• Bildiri sunanların bizzat kendilerinin öğretmen olmaları,
• Sıradan öğretmenlerin kendi uygulamalarını paylaşmış olmaları,
• Genelde pratik uygulamalara yönelik bildirilerin sunulmuş olması,
• Bildiri sunan öğretmenlerin birçoğunun öğretmenlik heyecanının dipdiri olduğunun gözlenmesi,
• Salonlarda çok sıcak ve canlı ortamların oluşmuş olması.
Bildiri sunan öğretmenlerin sempozyum hakkında yaptıkları değerlendirmeler ise çok daha dikkat çekicidir. Birçok meslektaşımız ilk kez kendilerini muhatap alan ve yüzlerce kişinin huzuruna çıkaran bir kurumu tanıdıklarını ifade etmiştir. Bu sempozyumun kendilerine büyük bir özgüven aşıladığını, mesleklerine daha bir önem vereceklerini söyleyen öğretmenlerimiz bulundukları illerde de bu tür organizasyonları yapmak istediklerini belirtmişlerdir.
Bütün bu güzelliklere rağmen sempozyumda aksayan ve birkaç ankette de eleştirilen yönleri aşağıda maddeler halinde sunmak istiyorum:
• Her öğretmenin kendi alanına hitap eden bildirilerin olmayışı. En azından yoğun talep gören okul öncesi alanla ilgili bildiri sempozyumda sunulmamıştır.
• Bazı sunum yapan arkadaşların sürelere dikkat etmeyişi ve oturum başkanlarının yönetimdeki eksiklikleri dinleyicilerin müzakere imkânlarını sınırlandırmıştır.
• Tamamen teorik kalan birkaç bildiri sempozyumun ruhuna uygun düşmemiştir.
• Konferans salonu dışındaki diğer iki salon sempozyum için uygun olmamıştır.
Düzenleme kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan sonuçları da belirtmek isterim:
• Katılımcıların dörtte birinin üniversite öğrencisi olması dikkat çekicidir.
• Yine dinleyicilerin yüzde on kadar bir kısmını okul öncesi branşlı arkadaşlar oluşturmuştur. Bu durum o alana yönelik çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
• Öğretmenlerin kendilerini ifade edebilecekleri programlara katılmaya daha istekli oldukları ortaya çıkmıştır.
• Meslekten gelen insanların kendi uygulamalarını paylaşmaları etkileyici ve samimi bulunmaktadır.
• Sempozyumun bildiri sunan ve dinleyiciler açısından heyecan verici ve motive edici olduğu bizzat müşahede edilmiştir.
• Sadece dinleyici ve sunucular açısından değil sempozyumdan haberdar olan binlerce öğretmenin de böyle bir çalışmadan etkilendikleri görülmektedir.
• Oturum yönetimlerinde kesinlikle disiplinli olunmalıdır. Aksi takdirde dinleyicilerin motivasyonları düşmekte ve güvenleri sarsılmaktadır.
• Dinleyicilerin daha da etkin hale getirilmesi için yeni tarzlar oluşturulmalıdır.
• Salonların program için uygunluğu tam olmalıdır.
• İkram ve izzet konusunda hiçbir harcamadan kaçınılmamalıdır. Zira yapılan organizasyon “muhteşem” bulunurken küçük ihmalkârlıklar göze batmaktadır.
Böyle bir sempozyum İGEDER’in Türkiye çapında çok büyük organizasyonları gerçekleştirebilecek bir kabiliyete ulaştığının göstergesi olmuştur. Artık İGEDER’in çalışmalarını bekleyen büyük bir kitle mevcuttur. Anketlerde birçok öğretmenin İGEDER’in çalışmalarına gönüllü katkı sağlamak istediklerini belirtmesi bizi daha büyük ve güzel çalışmalara doğru yönlendirmektedir.
Sempozyuma katılan kitlenin öğretmen camiasının çeşitli düşüncelerine sahip insanlardan oluşması İGEDER’in kitlesel bir dernek olduğunun ispatı durumundadır. Hem bildiri sunanlar hem de dinleyici kitle Türkiye’nin öğretmen profilini yansıtmaktadır. İGEDER bu çalışmaları ve öğretmenler arasında kurmuş olduğu iletişim ağıyla öğretmenlerin kendi etkinlikleriyle gelişimlerine katkı sağlamaya devam edecektir. İGEDER bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitim öğretim alanında öğretmenin sesini ilgili mercilere duyuracaktır. Branşlara yönelik hem Anadolu’da hem de İstanbul’da çalışmalarına devam eden İGEDER önümüzdeki yıllarda yapmayı planladığı öğretmen şurasıyla öğretmenlerin eğitim öğretimle ilgili sorunlarını masaya yatıracaktır.
 
Gökhan ERENOĞLU
Gönüllü Öğretmen Zümreleri
Sayfa Görüntülenmesi : 4511
2009-11-21
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriTübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
İnsanlığın Önderi Öğretmenler İçin - Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Çağrısı
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 13-15 Kasım 2023
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .