Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Zirveler
Konferans
Söyleşi
Çalıştay
Kurs
Seminerler
Paylaşım Toplantıları
POP
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

 
 
 
 

Dökümanlar

Videolar

Sempozyum

 Cüneyt ANCIN, Nazif YILMAZ, İlyas TEKİN  2012-11-25
 Açılış Konuşmaları: Öğretmenim Sempozyumu IV
 Prof. Dr. Selahattin TURAN  2012-11-25
 Açılış Konferansı: "Maarif Davamız" ve Eğitimde Gelecek Arayışları
 Aysun METE, Rüstem BUDAK, Sinan AYDIN  2012-11-25
 Modern Eğitimin Eleştirisi - Video 1
 Aysun METE, Rüstem BUDAK, Sinan AYDIN  2012-11-25
 Modern Eğitimin Eleştirisi - Video 2
 Sabahattin BİRCAN, Ayşe ASLAN, Ahmet USLU  2012-11-25
 Eğitimde İyi Örnekler 1
 Semra YELKEN, Baykal DENİZ, Cihan SÜLE, Gücem AĞMAZ, Özge SAYAR  2012-11-25
 Eğitimde İyi Örnekler 2
 Gürdal ÇETİNKAYA, Leman ÖZAY, Saadet TABAKÇI  2012-11-25
 Eğitimde İyi Örnekler 3
 Hilmi TÜRKYILMAZ, Nurdan KARBUZ, Ali ÖNER  2012-11-25
 Eğitimde Yöntem ve Teknikler
 Mehmet Taha BARAN, Oğuzhan ÇETİN, Ramazan USLU  2012-11-25
 Eğitim Öğretim Ortamları - Video 1
 Mehmet Taha BARAN, Oğuzhan ÇETİN, Ramazan USLU  2012-11-25
 Eğitim Öğretim Ortamları - Video 2
 Mehmet AKSÜT, Satı CEYLAN, Celal GÜLŞEN  2012-11-25
 Öğretmen Yetiştirme - Video 1
 Mehmet AKSÜT, Satı CEYLAN, Celal GÜLŞEN  2012-11-25
 Öğretmen Yetiştirme - Video 2
 Mustafa DEMİR, Zehra ŞAŞMAZ, Serkan TEKGÜZEL  2012-11-25
 Eğitim Yönetimi
 Hasan Hüseyin SELVİ, Merve KILIÇ, Füsun KURT  2012-11-25
 Okul Öncesi ve Özel Eğitim - Video 1
 Hasan Hüseyin SELVİ, Merve KILIÇ, Füsun KURT  2012-11-25
 Okul Öncesi ve Özel Eğitim - Video 2
 Samet GÖKÇELİ, Hilmi DEMİRAL, Sait KÖSELER  2012-11-25
 Dil ve Edebiyat Öğretimi - Video 1
 Samet GÖKÇELİ, Hilmi DEMİRAL, Sait KÖSELER  2012-11-25
 Dil ve Edebiyat Öğretimi - Video 2
 Halit ARAPOĞLU, İsmail TONBULOĞLU, Gönül TEKİN, Ahmet BOLELLİ  2012-11-25
 Eğitimde Bilişim Teknolojileri
 Hatice GÜLEŞ, Hamit ÖZEN, Ahmet BAŞTAN, Süreyya DALKA  2012-11-25
 Eğitim Araştırmaları - Video 1
 Hatice GÜLEŞ, Hamit ÖZEN, Ahmet BAŞTAN, Süreyya DALKA  2012-11-25
 Eğitim Araştırmaları - Video 2
 Gökhan ERENOĞLU  2012-11-25
 Kapanış ve Değerlendirme
   2011-11-26
 Öğretmenim Sempozyumu VTR
 Gökhan ERENOĞLU - Öncü Eğitimciler Derneği YK Başkanı  2013-12-01
 Açılış Konuşması
 Dr. Muammer YILDIZ - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü  2013-12-01
 Protokol Konuşması
 İlyas TEKİN - Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü  2013-12-01
 Protokol Konuşması
 Muzaffer CANIDEMİR - İstanbul İl Teftiş Kurulu Eski Başkanı  2013-12-01
 Protokol Konuşması
 Coşkun ESEN - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü  2013-12-01
 Protokol Konuşması
 İsa MULAJ - Kosova  2013-12-01
 Açılış Konferansı: Arnavut Eğitiminde Çok Kültürlülükten Kayn. Sorunlar ve Türkiye İçin Öneriler
 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ - Öncü Eğitimciler Derneği Danışmanı  2013-12-01
 Açılış Konferansı: Toplumsal Barışa Öğretmen Gözüyle Bakmak
 Prof.Dr.Selahattin TURAN, Prof.Dr.Gülfettin ÇELİK, Yrd.Doç.Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, İsa MULAJ  2013-12-01
 Açılış Paneli: Eğitim ve Barış 1
 Prof.Dr.Selahattin TURAN, Prof.Dr.Gülfettin ÇELİK, Yrd.Doç.Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ, İsa MULAJ  2013-12-01
 Açılış Paneli: Eğitim ve Barış 2
 Abdurrahman AL-MUHRİJ - Suudi Arabistan  2013-12-01
 Ara Konferans: Sosyal Farklılıkları Zenginliğe Dönüştürmede Eğitimin Rolü
 Zehra ŞAŞMAZ - İstanbul  2013-12-01
 I. OTURUM: Alman Eğitim Sistemi ve Eğitim Kurumlarının Karşılaştırmalı İncelemesi
 Şemseddin KOÇAK - Adana  2013-12-01
 I. OTURUM: Almanya'daki Türk Çocuklarının Eğitim Sorunları
 Tecelli KARASU - Muş  2013-12-01
 I. OTURUM: Zihinsel Engelliler ve Ana Dil'inde Eğitim
 Şerefettin ADSOY - Diyarbakır  2013-12-01
 I. OTURUM: Çelişmezlik İlkesi Kapsamında Ana Dilde Eğitim
 M. Zeki SAKA - Konya  2013-12-01
 II. OTURUM: Güvercin Kanatlı Mektuplar
 Yrd. Doç. Dr. Ahmet EKŞİ - İstanbul  2013-12-01
 II. OTURUM: Ders Kitaplarında Alevilik - Sünnilik Arasında Sağlanan Uzlaşmanın Toplumsal Barışa Katkısı
 Adil GÜLMEZ - İstanbul  2013-12-01
 II. OTURUM: Ders Kitaplarındaki Ötekileştirici Unsurlar
 Gürkan SARIDAŞ / Güllü KAZAK - Tekirdağ  2013-12-01
 II. OTURUM: Bir Davranış Modeli: Barış
 Ramazan MAVUŞ - Kocaeli  2013-12-01
 III. OTURUM: Değerler Eğitimi ve Karakterli Bireyler
 V. Metin BAYRAK - İstanbul  2013-12-01
 III. OTURUM: Etik Çocuk - Değerler Eğitimi İçin Bir Klavuz Denemesi
 Hakan BENGÜL - Kütahya  2013-12-01
 III. OTURUM: Değerler Eğitimi Anketi - Öğretmenler Okullarda Hangi Değerlerin Öne Çıkarılmasını İstiyor
 Sevinç CANOKUT / Işık ATEŞOĞLU - İstanbul  2013-12-01
 III. OTURUM: KHV İnsani Değerler Eğitimi Programı
 Başkan: Sıtkı SERDAR  2013-12-01
 III. OTURUM: Değerler Eğitimi Oturumu Müzakeresi
 İlyas ÜNLÜ - KİLİS  2013-12-01
 IV. OTURUM: Din ve Değerler Eğitiminin Toplumsal Barışa Katkısı
 Şadettin GÖKSU - İstanbul  2013-12-01
 IV. OTURUM: Yunus’un Diliyle Mevlânâ’nın Eliyle Yesevi’nin Gönlüyle Eğitim Yapmak
 Mahmut BALCI - İstanbul  2013-12-01
 IV. OTURUM: Herkesle Barışık Evrensel Değerlere Bağlı Bir Neslin İnşaası Çözüm Sürecinde Okulu Yeniden Tasarlamak
 Ufuk GÖKCAN, Adem TUĞRAL, Mahmure GÖKCAN - Samsun  2013-12-01
 V. OTURUM: Aynı Toprağın Farklı Ezgileri
 Semra YELKEN - Samsun  2013-12-01
 V. OTURUM: Evvel Zaman İçinde Bayramlar
 Ömer ÇELİKKOL,Süleyman ÇİFTLİ - Samsun / Isparta  2013-12-01
 V. OTURUM: 2019 Samsun Eğitim Vizyonu Kapsamında İlkadımın Öğrenen Lider Öğretmenleri Projesi
 Prof. Dr. M. Ali ÇORLU - İstanbul  2013-12-01
 VI. OTURUM: Alan Öğretmen Eğitiminde Sorunlar
 Mehmet AKSÜT - Uşak  2013-12-01
 VI. OTURUM: Öğretmen Adaylarının Eğitiminin Toplumsal Değişime Etkilerinin Değerlendirilmesi
 Sinem TORAMAN - İstanbul  2013-12-01
 VI. OTURUM: Öğretmen Adayları Gözüyle Öğretmenlik ve Eğitim
 Başkan: Ahmet ÖZCAN  2013-12-01
 VI. OTURUM: Öğretmen Yetiştirme Oturumu Müzakeresi
 Murat Fazıl AKKOÇ - Kütahya  2013-12-01
 VII. OTURUM: Öğrencilerin Hayata Okulda Hazırlanmasında Okulların Yeniden Tasarımı
 Ramazan CANSOY - İstanbul  2013-12-01
 VII. OTURUM: Lider Öğrencilerin Kişisel Özelliklerinin Farklı Teoriler Açısından İncelenmesi
 Oğuzhan ÇETİN - Denizli  2013-12-01
 VII. OTURUM: STK'ların Ceza İnfaz Kurumlarında Yapılan Eğitim İyileştirme Faaliyetleriyle Kişisel Ve Toplumsal Barışa Katkısı
 Mustafa DEMİR - Rize  2013-12-01
 VII. OTURUM: Ortaokul Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri Nitel Bir Araştırma
 Semih SİNAN / Selami ÇİÇEK - İstanbul  2013-12-01
 VIII. OTURUM: 100 Tekrar Öğrenci 100 Takip Öğretmeni
 Şenol YILDIZ - Zonguldak  2013-12-01
 VIII. OTURUM: Okulum Bilim Merkezi Oluyor
 Ahmet BAŞTAN - Trabzon  2013-12-01
 VIII. OTURUM: Sosyal Etkinliklerle Okullarda Şiddetin Önlenmesi
 Merve KILIÇ - İstanbul  2013-12-01
 IX. OTURUM: Ben Yemek Seçmem Abur Cubur Yemem
 Emine Esma ALBAYRAK - İstanbul  2013-12-01
 IX. OTURUM: Okul Öncesinde DeğŸerler EğŸitimi
 Özgür Özlem GÜLMEZ - İstanbul  2013-12-01
 IX. OTURUM: Çizgi Filmlerde Dini Sembol ve Ritüeller
 Muhammed Ali ÖZDOĞZAN - Ankara  2013-12-01
 IX. OTURUM: Davranış Geliştirme Merkezli Öğretim Yöntemi İle Değerler Eğitimi
 M. Cüneyt ANCIN / Gökhan ERENOĞLU - Öncü Eğitimciler Derneği  2013-12-01
 Değerlendirme ve Kapanış Konuşmaları
 Gökhan ERENOĞLU / Öncü Eğitimciler YK Başkanı  2014-11-29
 Açılış Konuşması
 Sinan AYDIN / Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü  2014-11-29
 Protokol Konuşması
 Hilmi TÜRKMEN / Üsküdar Belediye Başkanı  2014-11-29
 Protokol Konuşması
 Mehmet Nezir GÜL / Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı  2014-11-29
 Protokol Konuşması
 Prof. Dr. Aytaç AÇIKALIN  2014-11-29
 Protokol Konuşması
 Dr. Hamza AYDOGDU / MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü  2014-11-29
 Protokol Konuşması
 Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ - Öncü Eğitimciler Danışmanı  2014-11-29
 I. Oturum: Yenilikçi Öğretmen için Profesyonel Okul Yöneticisi: Malumun İ'lamı
 KONFERANS: Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN - MEF Ünv. Eğitim Fakültesi Dekanı  2014-11-29
 Öğretmen Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması İçin Bir Model Önerisi: Okulda Üniversite
 Prof. Dr. Ayla GÜRDAL - Emekli Öğretim Üyesi  2014-11-29
 KONFERANS: Nasıl Bir Öğretmen?
 Engin KABAN  2014-11-29
 I. Oturum: Bir Öğretmen Yetiştirme Problemi Olarak Aday Öğretmenlerin Değerler Eğitimi Alanında Yeterlilikleri
 Nagihan ZENGİN  2014-11-29
 I. OTURUM: Ademiyetten Kemâliyete Yolculuk
 Mahmut BALCI  2014-11-29
 I. OTURUM: Değerlerin Öğretmeni Öğretmenin Değerleri
 Metin BAYRAK  2014-11-29
 II. OTURUM: Sınıftan Atölyeye, Öğretmen Yetiştirmeye Bir Katkı: Eğitim Akademisi
 Ayşe MACİT  2014-11-29
 II. OTURUM: Atölye Merkezli Eğitim
 Selçuk ACUN  2014-11-29
 II. OTURUM: Zekâ ve Akıl Oyunları Öğretmen Eğitimleri
 Dursunali EMECEN  2014-11-29
 II. OTURUM: 'Oyun'cu Öğretmen'den Davranış Mühendisliğine
 Güllü KAZAK / Hüseyin ERDOĞAN  2014-11-29
 III. OTURUM: Geleneksel Bilgi Aktarım Modeli Usta-Çırak İlişkisinın Eğitim Ortamlarına Katkısı
 Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ  2014-11-29
 III. OTURUM: Öğretmen Yetiştirme ve “Topluma Hizmet Uygulamaları” Dersinin Öğrettikleri
 Zeynep ÇALIŞKAN  2014-11-29
 III. OTURUM: İnsan Kaynakları Politikaları ve Öğretmen
 Göksel KORKMAZ  2014-11-29
 III. OTURUM: Hizmet İçi Eğitimin Niteliği ve Öğrenilmiş Çaresizlik
 Nurullah DEMİR  2014-11-29
 IV. OTURUM: Etkili Öğretmenlik İçin Örnek Uygulamalar
 Tamer ARICAN  2014-11-29
 IV. OTURUM: Öğretmenin Etkililiğini Arttıracak Faktörler
 Ömer GÜNAYDIN  2014-11-29
 IV. OTURUM: Öğretmenler İçin Yeni Etkili Öğretim Yaklaşımı “Yaratıcı Düşünen Proje Odaklı Takımlar”
 Uzm. Zafer BİLGİ  2014-11-29
 IV. OTURUM: Fatih ve Hocaları Üzerinden Öğrenci - Öğretmen İlişkisi
 Mehmet Ali KILIÇ  2014-11-29
 VII. OTURUM: Türk Milli Eğitiminin Öğretmen Yetiştirme Sorunu ve Öneriler
 Ahmet TOKMAK  2014-11-29
 VII. OTURUM: Öğretmen Yetiştirme Sürecinde İnovatif Eğitimden Uzaklaşma ve Yenilikçi Öğretmen Sıkıntısı
 Seçkin KAVÇAR  2014-11-29
 VII. OTURUM: Beyazpano’nun öğretmenlere ve öğrencilere faydaları nelerdir?
 Gürkan SARIDAŞ  2014-11-29
 V. OTURUM: Öğrenen Öğretmenler Öğrenmenler
 Şefika PARLAK  2014-11-29
 V. OTURUM: Okul Yöneticileri ve Öğretmenlere Göre Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Önerileri
 Ahmet HOCAOĞLU  2014-11-29
 VI. OTURUM: Kaynaştırma Öğrencisinin Engelli Olmayan Öğrencilere Faydaları ve Öğretmen Tutumunun Önemi
 Psk. Dan. M. Zeki SAKA  2014-11-29
 VI. OTURUM: Kabına Sığmayan Meslek: Rehber Öğretmenlik
 Gülşen ALTINTAŞ  2014-11-29
 VI. OTURUM: İlkokul Birinci Sınıfta Öğrencisi Bulunan Velilerin Öğretmen Tercihleri
 Ömer UMUR  2014-11-29
 VIII. OTURUM: Ücretli Öğretmenlik Olgusunun Eğitimciler Üzerindeki Olumsuz Etkisine Bir Örnek
 Neslihan BOZKURT  2014-11-29
 VIII. OTURUM: Atanamayan Öğretmenler Üzerinde Sosyal Baskı ve Sonuçları: Bir Uygulama Örneği
 Sedat BÜYÜK  2014-11-29
 VIII. OTURUM: Halk Eğitimi Merkezlerinin Cefakâr Eğitimcileri
 Selami ÇİÇEK  2014-11-29
 IX. OTURUM: Öğretmenin Etkililiğini Arttıracak Faktörler "Öğretmenim İsterse"
 Mine YALIN  2014-11-29
 IX. OTURUM: Öğretmen Herkesin Yüreğine Dokunur
 Mine YALIN  2014-11-29
 IX. OTURUM: Öğretmen Herkesin Yüreğine Dokunur
 Süreyya VAHAPOĞLU  2014-11-29
 IX. OTURUM: Aktif Öğrenme: Bir Uygulama Örneği
 Melike Ç. VAROL  2014-11-29
 X. OTURUM: Okulda Üniversite: Bahçeşehir Koleji Deneyimi
 Betül TAŞTEKİN  2014-11-29
 X. OTURUM: Öğretmenin Sevgiyle Büyüyen Düşünü Gerçeğe Dönüştüren Çocuklar ve Bu Çocukların Eğitim Coğrafyaları
 Fatih DEMİR  2014-11-29
 X. OTURUM: Matematik Dersi Ortak Öğrenme Alanları Oluşturulması: Köşe Bucak Matematik Projesi
 Doç. Dr. Hasan UĞUR  2014-11-29
 XI. OTURUM: Okullarda Sınıf Rehberliği
 Emine YİĞİT ARAS  2014-11-29
 XI. OTURUM: Maarif Davası Bağlamında Nurettin Topçu'nun İdeal Öğretmen Tasavvuru
 Hasan Sefa AYSEL  2014-11-29
 XI. OTURUM: Tarih Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım Tarihsel Empati ve Kanıt Temelli Eğitim
 Gülşah CENGİZ  2014-11-29
 XII. OTURUM: Okul Öncesinde OMAHA Yöntemi ile Eğitim
 Figen YILDIZ  2014-11-29
 XII. OTURUM: Matematik Öğretiminde Geogebra
 Oğuzhan ÇETİN  2014-11-29
 XII. OTURUM: Sosyal Bilgiler Dersi İçin Bir B-Learning Uygulaması
 Gökhan ERENOĞLU / Öncü Eğitimciler YK Başkanı  2015-11-21
 Açılış Konuşması
 Sinan AYDIN / Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü  2015-11-21
 Protokol Konuşması
 Zeki BIYIK - Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı  2015-11-21
 Protokol Konuşması
 Dr. Muammer YILDIZ - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü  2015-11-21
 Protokol Konuşması
 Dr. İbrahim Hakan KARATAŞ / Mithat ÇAM / Hüseyin AKAR  2015-11-21
 Panel
 Uzm. Pedagog Hemşin ADIGÜZEL  2015-11-21
 II. OTURUM: Eğitimde Yeni Ufuklar: Öğrenme Alanı, Pedagojik Dans ve Oyun
 Şeyma KANBEK  2015-11-21
 II. OTURUM: Klasikten Yeniliğe Okul Öncesinde Uygulamalı Yabancı Dil Öğretimi
 Muhammed EROL  2015-11-21
 II. OTURUM: Davranış Bağımlılığından Kurtulmak İçin Oyun Örnekleri
 İlhan TETİK  2015-11-21
 II. OTURUM: DKAB Dersinde Tabu Oyunu
 Sabahat ÖZGÖL  2015-11-21
 III. OTURUM: Kendini Geliştir Geleceği Değiştir
 Ayşe MACİT - Yeliz YILMAZ  2015-11-21
 III. OTURUM: Mentör Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Rolleri
 Mustafa DEMİR  2015-11-21
 III. OTURUM: Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim İle İlgili Görüşleri
 Ayşegül AYIK ŞEN  2015-11-21
 III. OTURUM: Hizmetiçi Eğitimin Gerekliliği

Söyleşi

 Hüseyin TÜRKARSLAN  2012-03-03
 Yazar Öğretmen Söyleşisi - Video 1
 Hüseyin TÜRKARSLAN  2012-03-03
 Yazar Öğretmen Söyleşisi - Video 2

Branş Zirvesi

Konferans

Paylaşım Toplantıları ait sayfalar
Pi Günü ve Matematik Bayramı

 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriGönül Coğrafyamız Balkan
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 2024 Yazı
Tübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .