Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
I. Sempozyum
II. Sempozyum
III. Sempozyum
IV. Sempozyum
V. Sempozyum
VI. Sempozyum
VII. Sempozyum
VIII. Sempozyum
IX. Sempozyum
X. Sempozyum
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

Çağrı: X. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu

ÇAĞRI

X. ULUSAL

ÖĞRETMENİM SEMPOZYUMU

1 Aralık 2018, İstanbul

Eğitimin Yeni Dinamikleri

 
Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği; öğretmen adayı, öğretmen ve akademisyenleri, ulusal düzeyde gerçekleştirilecek olan “X. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu”na paylaşımlarıyla katkı sağlamaya çağırmaktadır.

X. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu’nun teması Eğitimin Yeni Dinamikleri’dir.  Sempozyum, tema çerçevesinde eğitim ve öğretimin temel unsurlarını oluşturan Öğretmen, Öğrenci, Müfredat ve Öğrenme Ortamı ile ilgili paylaşımları hedeflemektedir.

Sempozyumda paylaşılacak konu örnekleri aşağıdadır. Sempozyum bu konularla sınırlı olmaksızın “eğitim ve öğretmen” ile ilgili yapılacak her çalışmaya açıktır.

Paylaşıma Örnek Konu Başlıkları

 • Aday Öğretmenlik
 • Anadilde Eğitim, Çok Dilli Eğitim, Çok Kültürlü Eğitim
 • Atanamayan Öğretmen Olgusu
 • Atölye İle Eğitim
 • Beden Eğitimi ve Spor Kültürü
 • Bireysel Özgürlüklerin Geliştirilmesinde Eğitimsel Çözümler
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim
 • Çıraklık Okulları
 • Değerler Eğitimi
 • Dil Eğitimi
 • Din Eğitimi
 • Din Eğitiminin Toplumsal Barışa Katkısı
 • Doğal Ortamında Öğrenme
 • Dünyada Öğretmen Yetiştirme
 • Eğitim Fakülteleri’nin Geleceği
 • Eğitim Ortamının Tasarımı ve Okul Modelleri
 • Eğitim Özgürleştirir (Mi?)
 • Eğitim ve Oyun
 • Eğitim ve Öğrenci Koçluğu
 • Eğitim ve Temel İnsan Hakları
 • Eğitim ve Toplumsal Barış
 • Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi
 • Eğitimde Başarının Ölçütleri
 • Eğitimde Teknolojinin Kullanımı
 • Eğitimde Yozlaşma ve Ahlak Eğitimi
 • Eğitime Ne Kadar İhtiyacımız Var (?)
 • Etkili Öğretmenlik İçin Örnek Uygulamalar
 • Ev Okulu ve Okulsuz Toplum Uygulamaları
 • Fatih Projesi Uygulama Örnekleri
 • Fıtrata Dayalı Eğitim
 • Geleceğin Öğretmen Modelleri
 • Hayat Boyu Öğrenme
 • Hizmetiçi Eğitim
 • İnsan Kaynakları Politikaları Açısından Öğretmen
 • Kendiyle ve Toplumuyla Barışık Bir Nesil İçin Eğitim Uygulamaları
 • Kodlama Eğitimi
 • Materyal Geliştirme ve Materyal Kullanımı
 • Medya ve Eğitim
 • Mentör Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Rolleri
 • Meslek Eğitim Merkezleri
 • Mesleki Eğitim ve İstihdam
 • Mesleki ve Teknik Eğitim ve İstihdam
 • Mobil Öğrenme, Mobil Teknolojiler ve Okullar
 • Müzik Öğretimi
 • Okul Kitaplarının Ötekileştirici Dili ve Yeniden Yazımı
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Okul ve Öğrenci Rehberliği
 • Okul Yöneticilerinin Öğretmen Yetiştirme Rolleri
 • Okul-Çevre İlişkileri ve Stk’ların Rolü
 • Oyun Tabanlı Öğrenme
 • Öğrenci – Öğretmen Barışı
 • Öğrenme Çevresi, Mahalle ve Stk’lar
 • Öğretmen Filmleri
 • Öğretmen Merkezli Sivil Toplum Etkinlikleri
 • Öğretmen Yetiştirme Örnek Uygulamaları
 • Öğretmen Yetiştirme Politikaları, Öğretmen İstihdamı
 • Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam Politikaları
 • Öğretmen Yetiştirmede Gelecek Perspektifi
 • Öğretmeni Hayata Hazırlamak
 • Öğretmenin Değerleri
 • Öğretmenin Etkililiğini Arttıracak Faktörler
 • Öğretmenin Öz Nitelikleri
 • Öğretmenlik Mesleğinin Etik İlkeleri
 • Özel Okulların Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamı
 • Özgürlük ve Eğitim
 • Rehber/Mentör Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Rolleri
 • Sanat Eğitimi
 • Seçmeli Dersler
 • Sınıftan Atölyeye, Atölye Merkezli Eğitim
 • Sosyal Barış Odaklı Sınıf İçi Eğitim Etkinlikleri
 • Sosyal Medya ve Eğitim
 • Spor, Eğlence ve Disiplin
 • Stajyer Öğretmenlik
 • Stk’ların Öğretmen Yetiştirme Yaklaşımları
 • Sürekli Eğitim
 • Teknoloji Destekli Öğrenme / Öğretme Süreçleri
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi
 • Yeni Öğrenme Tasarımları ve Model Uygulamaları
 • Yenilikçi Öğretmen Arayışları
 • Yetenek Eğitimi
 • Zorunlu Eğitim
 

ÇERÇEVE

 • Sempozyuma Sözlü BildiriAtölye Uygulaması ve Poster Bildiri önerilerinizle başvurabilirsiniz.
 • Öneriler somut uygulama ve gözlemlere dayanmalıdır.
 • Çalışmaların görsel zenginlikle ve interaktif katılımla sunulması önemsenmektedir.
 • Bildirileri sunumları 15 dakika, atölye uygulamaları 30-60 dakika ile sınırlı tutulacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Herhangi bir eğitim kurumunda görev yapmış veya yapmakta olan öğretmen ve akademisyenler ile öğretmen adayları, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir.

BİLDİRİ KABULÜ VE YAYIN

 • Sempozyuma gönderilen bildiriler, değerlendirme sonucunda kabul edilecektir.
 • Kabul edilen bildirilerin özetleri “X. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı”nda yayımlanacaktır.
 • Tam metin olarak gönderilen bildiriler, editör değerlendirmesi sonucunda tam metin olarak yayımlanmasına karar verilenler “X. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu Bildiri Kitabı”nda yayımlanacaktır.

NASIL BAŞVURURABİLİRİM?

KATILIM ÜCRETİ

 • Çalışması kabul edilen için bildiri ücretleri;
  • Öğretmen, Öğretmen Adayı, Üniversite Öğrencisi, Master/Doktora Öğrencisi 100 TL,
  • Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi 150 TL.
 • Dinleyici Katılım ücretleri;
  • Öğretmen Akademisyen ve diğer Katılım 75 TL,
  • Öğrenci Katılımı 50 TL.
 • 10 Kişi ve üzeri toplu katılım 60 TL.
 • Dernek üyelerinin ve Eğitim Akademisi öğrencilerinin katılmı ücretsizdir.
 • Çalışması kabul edilenler katılım ücretini kabul mektubu kendilerine ulaştığı hafta yatıracaktır.
 • Ortak yazarlı çalışmalar için, sempozyuma bizzat katılacak her bir katılımcının katılım ücreti yatırması zorunludur.
 • Katılım ücretinin yatırılacağı hesap: http://www.oncuegitimciler.org.tr/sayfa.php?id=751

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Sempozyum Paylaşım Özetlerinin Teslimi:                                    26 Ekim 2018
 • Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması ve Programın İlanı:              3 Kasım 2018
 • Bildiri Tam Metinlerinin ve Sunumlarının Teslimi:                           16 Kasım 2018
 • Sempozyum Tarihi:                                                                         1 Aralık 2018

BİLGİ VE İRTİBAT

Sıtkı SERDAR

sitkiserdar@gmail.com / +90539 318 4353

ogretmensempozyumu@gmail.com / +90216 640 1055

PAYLAŞIM ÖZET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

DİNLEYİCİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖDEME BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sayfa Görüntülenmesi : 5090
2018-09-01

Dökümanlar

Afiş: Çağrı: X. Ulusal Öğretmenim SempozyumuAfiş: Çağrı: X. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu

Yorumlar

 REŞAT  2018-10-05 14:11:00
 X.Ulusal Öğrenim Sempozyumun yeri konusunda bilgi alabilir miyiz? teşekkürler.
 
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriGönül Coğrafyamız Balkan
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 2024 Yazı
Tübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .