Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Kültürel Etkinlikler
İnsan Kaynakları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

Çağrı: İmam Hatip Öğretmenleri Zirvesi, Gençlik ve İnanç Çalıştayı

Çağrı: İmam Hatip Öğretmenleri Zirvesi

Gençlik ve İnanç Çalıştayı

Konya

Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği ve İKDAM Eğitim Derneği; öğretmen adayı, öğretmen ve akademisyenleri, Konya’da gerçekleştirilecek olan “İmam Hatip Öğretmenleri Zirvesi & Gençlik ve İnanç Çalıştayı”na paylaşımlarıyla katkı sağlamaya çağırmaktadır.

İmam Hatip Öğretmenleri Zirvesi & Gençlik ve İnanç Çalıştayı ile İHO/İHL Meslek Dersleriöğretmenlerinin sınıf içi ve okul kapsamında eğitime dair iyi örneklerinin paylaşılmasını, inancın yapılandırılmasında din eğitimcisinin rolünün ve etki alanının tartışılmasını amaçlamaktayız.

Türkiye toplumunda özellikle gençlerde ortaya çıkan itikadi kafa karışıklıkları ve ateizm-deizmin hızla artma eğilimi göstermesi, sahada gençlerle en çok temas eden kişiler olarak din eğitimcilerinin neredeyse tümünün tespit ettiği bir gerçektir. Bu çerçevede din eğitimcileri, akademisyenler ve uzmanlar tarafından yapılacak tartışmanın,  konunun tanımlanması ve çözümlenmesi hususunda verimli olabileceği kanaatindeyiz.

Bu ihtiyacı yaşayan siz din eğitimcilerini, özellikle İHO/İHL Meslek Dersleri öğretmenlerini İmam Hatip Öğretmenleri Zirvesi’neve Gençlik ve İnanç Çalıştayı’nabildiri sunumları ve müzakere önerileriyle katılmaya davet ediyoruz.

Zirve ile gerçekleştirilecek paylaşımların dinleyiciler tarafından müzakere edilerek öğretmenler arasında özgün kişisel deneyimlerin yaygınlaşması beklenmektedir (Zirveye bildiri önerilerinizi göndermek için tıklayınız). İkinci gün yapılacak çalıştay ile katılımcıların tartışmalarının raporlanarak kamuoyuna duyurulması hedeflenmektedir (Çalıştaya müzakere önerinizi göndermek için tıklayınız). Bu amacımızı gerçekleştirmek için alan öğretmenlerini ve din eğitimcisi akademisyenleri aşağıdaki çerçeveye uygun paylaşımlarda bulunmaya davet ediyoruz.

DİNLEYİCİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÇALIŞTAY KONU BAŞLIKLARI

 • İnancın Yapılandırılmasında Din Eğitimcisinin Rolü
 • Sosyal Medyada İnanç Temalı Tartışmalar
 • Gençlerdeki İnanç Sorgulamaları ve Din Dersleri Kitapları
 • İtikat Öğretiminde Kullanılan Dilin Gençlere Uygunluğu
 • Eğitimciye İnanç Öğretiminde Dışarıdan Verilecek Destekler

ÇALIŞTAYA MÜZAKERE ÖNERİSİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

ÖRNEK PAYLAŞIM ve MÜZAKERE KONULARI

 • Açık uçlu sınavların gençlerin doğru inanç arayışına katkısı,
 • Akaid eğitiminde din eğitimcisinin uzmanlaşma ihtiyacı.
 • Arapça öğretiminde etkili oyunlar ve etkinlikler,
 • Bugünkü nesle kendi dilinden konuşmanın sınıftaki somut karşılığı.
 • Değerlerin kazandırılmasına dönük sosyal sorumluluk çalışmaları
 • Ders kitaplarındaki içerikle inanç öğretiminin bugünkü neslin diline ve zihnine yatkınlığı,
 • Din eğitimcisinin dili, gençlerin dili,
 • Din eğitimcisinin yalnızlığı,
 • Din eğitimi amaçlı sosyal etkinlik planlamaları,
 • Din eğitiminde inanç temalı destekleyici materyaller,
 • Din eğitiminde itikat ve ibadet öğretiminde öncelikler,
 • Din eğitiminde kullanılacak oyunlar,
 • Din eğitiminde, soyut kavramları somutlaştırma etkinlikleri,
 • Eğlenerek öğrenmeye yönelik etkinlikler,
 • Ezber bozan siyer öğretimi çalışmaları,
 • Ezbere dayalı din eğitiminden kavramaya ve uygulamaya dayalı din eğitimine etkinlik örnekleri,
 • Farklı ve çatışan din anlayışları,
 • Gençlerdeki inanç bunalımı,
 • Gençlerin düşünce ve inanç belirleme süreçlerinde okulun etkisi,
 • Hadisten davranışa yenilikçi etkinlikler,
 • Hitabet dersinde etkili hatiplik uygulamaları,
 • İbadet eğitiminde uygulamalı farklı çalışmalar,
 • İHO öğrencilerine yönelik eğlenceli öğretim etkinlikleri,
 • İmam Hatip Okulları ve Cami ortaklıklarına yönelik uygulama ve etkinlikler,
 • İnancın oluşması sürecinde din eğitimcisinin tabii bilimlerden faydalanması,
 • İnanç oluşumunda yapılandırmacı eğitime geçişin yolları,
 • İnanç sorgulamalarında gençlere rehberlik,
 • Kader, varoluş, yaratılış, görünmeyen varlıklar vb. temel konuların öğretimine yönelik yaklaşımlar,
 • Meslek dersi öğretmenlerinin “Nasihatten, Rol Modelliğe” geçiş adımları,
 • Meslek derslerinin öğretime yönelik oyun tabanlı etkinlikler,
 • Mesleki uygulamaya yönelik etkinlikler,
 • Modern itikadi sorunlar karşısında Kelam öğretimine yönelik alternatif yaklaşımlar,
 • Okul çevresinde din eğitimine yönelik etkinlikler,
 • Öğrenci davranışlarında adab-ı muaşereti kazandırmaya yönelik çalışmalar,
 • Öğrencilerin öğretmeni aciz bırakan soruları
 • Öğrencinin okul dışında gelişimini sağlayacak uygulama ve etkinlikler,
 • Öğrenci-veli işbirliğinde din eğitimi etkinlikleri,
 • Ruh terbiyesinde dini musiki çalışmaları,
 • Sosyal medyada dinsizlik propagandası,
 • Tefsir dersinde uygulama çalışmaları,
 • Yatılı İHO’larda öğrencilerin sosyal, kültürel ve dini gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik uygulama ve etkinlikler,
 • Yeni bir din dili ihtiyacı(mı),

ZİRVEYE BİLDİRİ ve ATÖLYE ÖNERİSİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇERÇEVE

 • Zirveye Sözlü Bildiri, Atölye Uygulaması ve Poster Bildiri önerilerinizle başvurabilirsiniz.
 • Çalıştaya konu başlığına uygun müzakere önerinizi başlığı ve açıklamasını yazarak başvurabilirsiniz.
 • Öneriler somut uygulama ve gözlemlere dayanmalıdır.
 • Bildiri tarzı çalışmaların görsel zenginlikle ve interaktif katılımla sunulması önemsenmektedir.
 • Çalıştaya sunulacak öneriler ile başvuru sahibinin davet edilip edilmeyeceğine karar verilecektir.
 • Çalıştayda tartışma masaları oluşturulacak, masalarda tartışılan ve öne çıkan konular tüm katılımcıların katkılarıyla sonuç raporuna geçirilecektir.
 • Bildiri sunumları 15, atölye uygulamaları 30 - 60 dakika ile sınırlı tutulacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenleri
 • Alana Yönelik Çalışma Yapan Eğitimciler
 • DKAB Öğretmenleri
 • Alan Akademisyenleri

NASIL BAŞVURURABİLİRİM?

ZİRVE ve ÇALIŞTAY TAKVİMİ

 • Bildiri Özeti / Çalıştay Önerisi Teslimi:                                                                       31 Aralık 2017
 • Kabul Edilen Paylaşımların Duyurulması ve Programın İlanı:                               15 Ocak 2018
 • Bildiri ve Çalıştay Önerisi Tam Metinlerin Alınması:                                               03 Şubat 2018
 • İmam Hatip Öğretmenleri Zirvesi:                                                                               03 Mart 2018
 • Gençlik ve İnanç Çalıştayı:                                                                                             04 Mart 2018

YOL VE KONAKLAMA

Paylaşımcıların ulaşım ve konaklama masrafları kendilerine aittir.

DİNLEYİCİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRVEYE BİLDİRİ ve ATÖLYE ÖNERİSİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇALIŞTAYA MÜZAKERE ÖNERİSİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLETİŞİM

YERYÜZÜ EĞİTİMCİLER HAREKETİ- İKDAM EĞİTİM DERNEĞİ

Sahibiata Mahallesi Mimar Muzaffer Caddesi Abide İşhanı No: 53/3 Meram/KONYA

E-Posta : info@ikdam.org

Web: www.ikdam.org

Telefon : (0332) 350 87 08 – 0555 323 3772

ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ

Kısıklı Mh. Yıldıran Sk. Şahlanoglu Ap. No: 2, Daire: 3, Üsküdar – İSTANBUL

E-posta: oncuegitimciler@gmail.com

Web : www.oncuegitimciler.org.tr

Telefon ve Fax: 0 216 640 10 55

Sayfa Görüntülenmesi : 3117
2017-11-09
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriYönetim Kurulu ve Dernek Kurulları Üye ve Görevleri 2019
Yeni Dönem Yeni Öncü Eğitimciler
Doğa İle Kültür İç İçe Ege Gezisi-II 12-13 Ekim 2019
Evliya Çelebi’nin İzinde Batı Trakya Gezisi - 19 – 20 Ekim 2019
Eğitim Akademisi Geleceğin Öğretmenlerini Bekliyor!
2019 - 2020 Yılı Ders Programı
Alternatif Öğretim Yöntemleri Atölyesi - 8 Eylül 2019 Pazar
Alternatif Yaklaşımlara Göre Oyun Üretimi - 24 Ağustos 2019 Cumartesi
Din Eğitiminde Oyun ve Eğlenceli Etkinlikler Atölyesi - 27 Temmuz 2019 Cumartesi
Etkili Öğretmenlik Atölyesi - 8 Eylül 2019 Pazar
Etkili Sınıf Yönetimi Atölyesi - 7 Eylül 2019 Cumartesi
Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi-31 Ağustos - 1 Eylül 2019
Enneagram, Kişilik Analizleri 2. Seviye - Başlangıç 15 Temmuz 2019 Pazartesi
Enneagram, Kişilik Analizleri Giriş Seviyesi - 13 Temmuz 2019 Cumartesi
Erken Çocukluk Döneminde Oyun - 29 Haziran 2019 Cumartesi
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .