Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

Sonuç Bildirisi / Final Declaration: ILTS 2016

SONUÇ BİLDİRİSİ / FINAL DECLARATION

II. ULUSLARARASI ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ / 2ND INTERNATIONAL LEADING TEACHERS SUMMIT

17 Temmuz 2016, Üsküp, Makedonya / 15-17 July 2016, Skopje, Macedonia

SONUÇ BİLDİRİSİ

Uluslararası Öncü Öğretmenler Derneği tarafından İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ortaklığı ile Üsküp Aktiviteti Derneğinin ev sahipliğinde 15-17 Temmuz 2016 tarihlerinde Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen “Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri” temalı II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi boyunca yapılan çalışmalar neticesinde Zirveye katılan Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Irak, Kazakistan, Kosova, Makedonya, Pakistan, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistanlı öncü öğretmenler olarak aşağıdaki tespit ve önerilerimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz.

 • 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’de teşebbüs edilen demokrasiye ve millet iradesine yönelik kalkışmayı kınıyoruz. Türkiye’de, Zirve’ye katılan ülkelerde ve bütün dünyada demokrasinin ve millet iradesinin sürekliliğinin sağlanması için öncü öğretmenler olarak yılmadan ve inançla çalışmaya devam edeceğimizi açıklıkla beyan ediyoruz.
 • Çokkültürlülük her ülkenin, her okulun ve her sınıfın karşı karşıya kaldığı bir olgudur. Makro ve mikro eğitim politikalarının bu olgu göz önünde bulundurularak yeniden düşünülmesi gerekmektedir.
 • Bir önceki Zirve’nin Sonuç Bildirisinde belirtildiği üzere Öncü Öğretmenler olarak yegâne hedefimiz “iyi insan”ların bütün dünyada çoğalmasına katkı sağlamaktır. “İyi insan”, adalet, merhamet, kanaat ve diğerkâmlığı hayatının merkezine yerleştirmiş insandır. Bu arayış, bugün bütün dünyayı girdabına çeken tüketim, israf ve bencillik üzerine kurulu ve yapay çatışmaları körükleyen hayat tarzı karşısında yeni bir medeniyeti inşa etme heyecanıdır.
 • Ülkelerimizde, bölgelerimizde ve bütün dünyada, farklılıkların bir ayrışma ve ötekileştirme unsuru olmak yerine birlikte yaşamayı destekleyen, zenginleştiren ve güçlendiren araçlar olduğuna inanıyoruz. İhtiyacımız olan tek ve yeter ortak özelliğimiz adalet, merhamet, kanaat ve diğerkâmlık vasıflarıyla tanımladığımız “iyi insan” olmamızdır.
 • Zirve katılımcısı bütün ülkelerde kültürlerarası ve çok kültürlü öğrenme öğretme süreçlerini kurgulayacak ve gerçekleştirecek yeterlikte daha fazla öğretmene ihtiyaç bulunmaktadır. Çokkültürlü okul ve sınıflarda görev alacak öğretmen yetiştirilmesi amacıyla öğretmen yetiştirme programları yeniden düzenlenmeli, öğretim elemanlarının yetkinlikleri artırılmalı ve öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce yurt içinde ve yurt dışında çok kültürlü okul ve sınıflarda uygulama imkânları artırılmalıdır. Öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen ve görevdeki öğretmenlerin yeterliklerini artıracak uluslar arası çalışmaların Devletler tarafından desteklenmesinin sürdürülebilirliği artıracağı düşünülmektedir.
 • Çok kültürlü okulların etkin yönetimi, kültürlerarası bilgi, deneyim, tutum ve becerilerine sahip nitelikli eğitim yöneticileri ile mümkün olabilecektir. 
 • Çokkültürlülük olgusu çerçevesinde okulların yeniden inşasında, eğitim ortamları, çoklu iletişim, etkileşim olanaklarının artırıldığı, eğitim içeriklerinin “iyi insan” merkezinde yeniden düzenlendiği ve her bir ülkenin refahını artıracak sürdürülebilir kalkınmayı sağlayacak nitelikte birey odaklı olarak yeniden tasarlanmalıdır.
 • Müfredat ve ders kitaplarında, yıllardır devam eden çalışmalara rağmen, ülkelerin vatandaşları arasında ve diğer ülkelerin vatandaşları ile iletişimlerinde önyargıları besleyecek unsurların hala yer aldığı üzülerek görülmektedir. Müfredatlarda, ders kitaplarında bu unsurların arındırılması, çokkültürlülüğün/kültürlerarasılığın sınıf ve okul ortamlarına taşınabilmesi için müfredat ve ders kitaplarının devlet ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile yeterli finansman sağlanarak uygulamacı ve akademisyenler tarafından hazırlanması gerekmektedir.

FINAL DECLARATION

As a result of the studies executed during the 2nd International Leading Teachers Summit entitled  “Crosscultural Education and Multicultural Experiences in Education” which took place in the capital city of Macedonia, Skopje on 15-17th July, 2016 hosted by Skopje Aktiviteti Association and by the participation of Istanbul Medeniyet University and General Directorate of Teacher Training and Development of Turkish Ministry of Education; as the leading teachers who participated in the Summit from  Afghanistan, Albania, Algeria, Azerbaijan, Bulgaria, Greece, Iraq, Kazakhstan, Kosovo, Macedonia, Pakistan, Russia, Serbia, and Turkey would like to share the following statements and findings with the public:

 • We condemn the rebellion against democracy and the will of nation that took place in 15th July, 2016 in Turkey. As the leading teachers participated in the Summit, we hereby declare that we will continue to work fearlessly and with our utmost devotedness for the continuity of the public freedom and for the democracy in Turkey, in our countries and all over the world.
 • Multiculturalism is a phenomenon that is faced by each state, school and class. Thus, there is a need to rethink this very phenomenon by taking the micro and macro educational policies into consideration.
 • As it was mentioned in the Final Declaration of the previous Summit held in İstanbul at 24th June, 2014, our main goal is to contribute to the increase of “good individuals” all around the world.  A “good individual” is the person who placed justice, mercy, contentedness, and altruistic manners into the centre of his/her own being. This quest is the ardour of rebuilding a new civilisation against the way of life that engulfs all humanity towards its own structure based on mere consumption, wastage and selfishness, and that encourages artificial conflicts among people.
 • We believe that the differences are means of supporting, enriching and strengthening the possibility of living together rather than being the elements of separation and alienation. The only characteristic we need is to be a “good individual” which we define as having the virtues of justice, mercy, contentedness and altruism.
 • There is a strong need for more teachers who are qualified enough to organize and realize crosscultural and multicultural learning and teaching processes in all participant countries.  The teacher training programs should be reorganized in order to train the teachers those would teach in the multicultural schools and classes, the effectiveness of the teachers should be fostered and the possibilities of practicing at multicultural schools and classes for the teachers in our country and abroad should be increased before teacher candidates begin teaching. We think that the support of the state for the international studies, which are organized by the teachers and non-governmental organizations and which would contribute to raise the qualification of the teachers, would certainly increase the continuity.
 • The effective management of multicultural schools would be possible by the qualified educational managers have intercultural knowledge, experience, attitude and capabilities.
 • In rebuilding the schools within the frame of the concept of multiculturalism; the educational surroundings should be rearranged so as to enhance the communication and interaction possibilities, reorganize the educational content on the basis of “good individuals”, and maintain a continual development that would enable the welfare of each country.
 • Unfortunately, there seems to be some elements within the textbooks and curriculum those would raise the prejudices against the interactions between the citizens of a country and the other despite all the efforts against it. There is a need to remove these elements from the curriculum and textbooks by the practitioners and the academicians; and there is also a need for the preparation of the curriculum and the textbooks with the participation of the state and the non-governmental institutions by maintaining sufficient financing in order to convey the multiculturalism / interculturalism to the schools and the classes.

Basında II. ULUSLARARASI ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

Sayfa Görüntülenmesi : 4605
2016-07-15

Dökümanlar

Sonuç Bildirisi / Final Declaration: ILTS 2016Sonuç Bildirisi / Final Declaration: ILTS 2016
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriGönül Coğrafyamız Balkan
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 2024 Yazı
Tübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .