Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

Çağrı: II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi

ÇAĞRI

 

II. ULUSLARARASI

 

ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ

Tema:

[Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri /

Cross-cultural Education and Multicultural Experiences in Education]

15 - 17 Temmuz 2016 – Üsküp

Türkiye ve çevre ülkelerde kalıcı huzur ve barışın tesisi, eğitimcilerin öncülüğünde gerçekleşecektir. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi bu düşünceden hareketle düzenlenmektedir. İki yılda bir gerçekleştirilen Zirve’nin bu yılki ana teması ‘Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çok Kültürlülük Deneyimleri’ olarak belirlenmiştir.

Öğretmen ve eğitimcileri Makedonya’da düzenlenecek Zirve’ye davet ediyoruz. Siz de ‘Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri’ bağlamında hazırlayacağınız ülke eğitim raporu, sözlü veya yazılı bildiriatölye uygulamaları ve çalıştay önerilerinizle Zirve'ye katkıda bulunabilir, bilgi, beceri, düşünce ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. 

Bölgemizde ve dünyada her geçen gün artan bir huzursuzluk ve karmaşa ortamındayız. Eğitimciler olarak huzuru yaymanın yolu öncelikle kendi aramızda ortak bir dil bulmaktan geçmektedir. Bu dilin tarihi tecrübelerimiz ve yerel deneyimlerimizde olduğunu biliyoruz. Bu hazineyi ortaya çıkarmak, çağdaş deneyimlerimizi karşılaştırmak, birlikte yaşama gayretimizi zenginleştirmek, motivasyonumuzu yükseltmek ve bütün bu kazanımları sınıf içi uygulamalara taşıyacak yöntem ve teknikler geliştirmek için buluşuyoruz. Amacımız, öğrencilerimiz ve velilerimiz aracılığıyla ülkelerimizde, bölgemizde ve dünyada, huzur ve barış için umudu güçlendirmek.

AYRINTILAR VE ÖNERİ GÖNDERMEK İÇİN ZİRVENİN ANASAYFASINA GİDİNİZ

DİNLEYİCİ OLARAK KAYDINIZI YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNERİ BAŞVURU ALANLARI

 • Ülke Eğitim Raporu Sunumu:  Ülkenizin “Çokkültürlülük Deneyimleri”ne ilişkin rapor önerisi.
 • Bildiri Sunumu: Ana temaya uygun sözlü veya yazılı bildiri önerisi.
 • Atölye Uygulaması: Ana temaya uygun azami bir saatlik atölye uygulama önerisi.
 • Çalıştay Müzakeresi: Ana temaya uygun bir konunun tartışılmak üzere önerisi.

ÖNERİ ÖRNEKLERİ

Ülke Eğitim Raporu:

‘Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri’ bağlamında ülkedeki uygulamaların raporu sunulacaktır.

Örnek Bildiri Konuları:

 • Karşılaştırmalı kültürlerarası eğitim
 • Eğitim ve toplumsal barış
 • Toplumsal farklılıkların zenginliğe dönüştürülmesinde eğitimin rolü
 • Eğitim ve temel insan hakları
 • Okul-çevre ilişkileri ve STK’ların rolü
 • Toplumsal barışa katkısı açısından öğretmen yetiştirme politikaları
 • Medya, barış ve eğitim
 • Toplumsal barış için sınıf ve okul içi iyi örnekler/uygulamalar
 • Sosyal medyanın çok kültürlülüğe yansımaları
 • Dijital mecralarda çok kültürlüğe katkı sağlayan uygulamalar
 • Farklı ülkelerdeki çok kültürlü eğitim uygulaması örnekleri
 • Eğitim programlarında çok kültürlülük
 • Eğitim ve uluslararası hareketlilikler (mobilite)
 • Eğitim ve göç olgusu
 • Eğitimde proje uygulamaları
 • Küresel eğitim ağlarının oluşumu, bugünü ve yarını

Örnek Atölye - Uygulama Konuları:

 • Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesinde eğitsel uygulamalar
 • Sosyal barış odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Kendiyle ve toplumuyla barışık bir nesil için eğitim uygulamaları
 • Çok-kültürlü öğretmen odalarının tasarımı
 • Hoşgörü odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Adalet odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Eşitlik odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Saygı odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Merhamet odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Sosyal medya, internet siteleri, mobil uygulamalar aracılığıyla çok kültürlülüğe katkı sağlayan uygulama örnekleri

Çalıştay Müzakere Konuları:

 • Barış eğitimi ve okul
 • Çokkültürlü eğitim uygulamaları
 • Eğitim programları ve kültürlerarası eğitim
 • Ders kitapları ve kültürlerarası eğitim

ÇERÇEVE

 • Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi’nin dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • Zirve ülke raporları sunumu, bildiri sunumları, atölye uygulamaları ve çalıştay oturumlarından oluşacaktır.
 • Çalıştay önerisi gönderecek katılımcıların diğer alanlardan (ülke raporu sunumu, bildiri sunumu, atölye uygulaması) en az birine daha başvurması zorunludur.
 • Başvurular internet sitemizden çevrimiçi yapılacaktır.
 • Zirvenin üçüncü günü yapılacak olan çalıştaylar dışarıdan dinleyici katılımına kapalı olacaktır.
 • Hakem kurulunca kabul edilen ve tam metin olarak gönderilen bildiriler Zirve Bildiri Kitabı’nda yayımlanacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • Türkiye ve çevre ülkelerde herhangi bir eğitim kurumunda görev yapmış veya yapmakta olan öğretmen ve akademisyenler ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
 • Katılımcıların Türkçe veya İngilizce konuşma ve anlama yeterliliğine sahip olması beklenmektedir.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

 • Ülke raporu sunumu, bildiri sunumu, atölye uygulaması ve/veya çalıştay müzakeresi için önerilerinizi ve özgeçmişinizi hazırlayınız.
 • Başvurunuzu 7 Mayıs 2016 tarihine kadar http://ilts.oncuegitimciler.org.tr adresinden çevrimiçi olarak yapınız.

YOL VE KONAKLAMA

 • Dinleyicilerin zirveye katılımı ücretsizdir. Başvuru yapmaları gerekmektedir (Başvuru için tıklayınız). Ulaşım, konaklama ve iaşeleri kendilerine aittir.
 • Dinleyiciler, Zirve Sosyal Etkinlik Programı olarak geliştirdiğimiz Balkan Gezilerine katılabilir (Geziler için tıklayınız: Özgürlük Yürüyüşü Büyük Balkan GezisiAsla Unutma Srebrenitsa’95Küçük Balkan Gezisi - I)
 • Türkiye vatandaşı olup zirvede sunulmak üzere önerileri kabul edilen paylaşım sahibi akademisyen, öğretmen ve öğretmen adaylarından 100 € katılım bedeli talep edilmektedir. Paylaşım sahiplerinin iaşeleri derneğimizce karşılanacaktır. Ulaşım ve konaklama giderleri paylaşımcıya aittir, yol ve konaklama rezervasyonları kendilerince yapılacaktır (Katılım bedelini 325 TL olarak fatura karşılığı yatırmak için tıklayınız. Derneğe bağış olarak yatırmak için tıklayınız).
 • Zirve Sosyal Etkinlik Programı olarak geliştirdiğimiz Balkan Gezilerine dâhil olmak isteyen paylaşım sahipleri için iki alternatif mevcuttur:
  • Uçak ile yolculuk yapmak isteyenler; uçuş biletlerini kendileri alarak 360 € bedelle (zirve katılım bedeli ücrete dâhildir) +3 günlük “Evlad-ı Fatihan” gezisine katılabilir (Gezi ayrıntıları için tıklayınız).
  • Otobüs ile yolculuk yapmak isteyenler; 420 € bedelle (zirve katılım bedeli ücrete dâhildir) +4 günlük “Küçük Balkan Gezisi - II”ye katılabilir (Gezi ayrıntıları için tıklayınız).
 • Türkiye’de öğretmen olarak görev yapmakta olan paylaşım sahiplerinin masraflarının ‘Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı'nın 21.12.2015 tarih ve 56822750-662-E.13152907 sayılı yazısı’ gereğince ‘bakanlığın ilgili ödenek kalemi tarafından karşılanması’ ve ‘resmi görevli olarak’ zirveye katılabilmeleri mümkündür.

ZİRVE’NİN YAPILACAĞI YER

II. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi New Star otelinde yapılacaktır (http://www.newstar.com.mk)

SOSYAL ETKİNLİK

 • Zirve sürecinde, programı ve ücreti daha sonra ilan edilecek bir Balkan gezisi yapılacaktır.
 • Zirve münasebetiyle yapılacak sosyal etkinliklere dinleyiciler de ücreti mukabilince katılabilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • Ülke raporu, bildiri, atölye ve çalıştay başvuruları için son tarih:                      7 Mayıs 2016
 • Kabul edilen başvuruların duyurulması ve programın ilanı:                               21 Mayıs 2016
 • Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih:                                                           11 Haziran 2016
 • Zirve tarihi:                                                                                                                     15 - 17 Temmuz 2016

AYRINTILAR VE ÖNERİ GÖNDERMEK İÇİN ZİRVENİN ANASAYFASINA GİDİNİZ

DİNLEYİCİ OLARAK KAYDINIZI YAPTIRMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sayfa Görüntülenmesi : 4523
2016-05-07

Dökümanlar

Call for DocumentCall for Document
Afişi indirip basabilirsiniz. TıklayınızAfişi indirip basabilirsiniz. Tıklayınız
Çağrı BelgesiÇağrı Belgesi

Yorumlar

 abdulselam  2016-02-09 21:57:56
 istanbulda yapilan ilk zirveye bir arastirma ile katildim . zirvenin cok faydali oldugunu gordum ve hayatimda buyuk degisiklige yol acti . bu zirve bana ogretti ki egtimle barisin saglanmasi mumkundur eger bizler ogretmenler ilk siniftan itibaren cocuklarimizi baris ve hosgoru ile egitsek umarim yin
 
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriÖncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 2024 Yazı
Tübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
İnsanlığın Önderi Öğretmenler İçin - Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Çağrısı
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .