Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Tematik Öğretmen Gezileri
Çözüm Ortaklıkları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

Alevilik - Babilik ve Bahailik - Adilcevaz - Latin Katolik Kilisesi

Kitapların adı:

  1. İran'da Kaçar Türk Hanedanlığı Babilik ve Bahailik
  2. Tarihle Doğanın Buluştuğu Yer Adilcevaz
  3. Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi İnanç ve Uygulamaları
  4. ŞİA'DAN KIZILBAŞLIĞA TÜRKLERDE ALEVİLİK

Yazar: Yasin İPEK

Yayınevi: Ekim Yayınevi

Kitap Tanıtımları: 

1- BABİLİK VE BAHAİLİK - İRAN'DA KAÇAR TÜRK HANEDANLIĞI

İran coğrafyasında 1795-1925 yılları arasında hüküm sürmüş olan “Kaçar Türk Hanlığı” yaşadığı bölgenin geçiş noktası olması ve stratejik konumundan dolayı tarihin ilk çağlarından beri süregeldiği gibi, yaklaşık 130 yıl süren hâkimiyeti boyunca da devamlı iç ve dış sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır.

İslami kökenli bir hareket olarak ortaya çıkan Babilik/Bahailik; zamanla Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet gibi ilahi dinler ve mistik doğu dinlerinin senteziyle yeni bir din hüviyetine bürünmüştür.

Yazar kitabında İran Kaçar Türk Hanedanlığı, Babilik ve Bahailik konusunu enine boyuna incelemiş ve tüm ayrıntıları ortaya koymuştur.

 

2- Tarihle Doğanın Buluştuğu Yer Adilcevaz

Bu eserde, sahip olduğu tarihi zenginlik ve doğal güzellikleri ile ülkemizin saklı hazinelerinden biri olan Bitlis’in Adilcevaz ilçesi ele alınmakta; ilçenin tarihi süreç içerisinde geçirdiği değişim ve gelişimle birlikte yörenin kültürel değerleri, halk İnanışları (doğum-evlenme- ölüm- nazar…) ile gelenek görenekler incelenmektedir.

Ayrıca ilçede yer alan tarihi ve dini nitelikli ziyaret yerleri ve halkın bu yerlere olan ilgisi araştırılmıştır.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup ekonomik açıdan bir değer ifade eden halı- kilim dokumacılığı, baston yapımı ve ceviz üretimi ele alınıp incelenmiştir.

 

3- Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi İnanç ve Uygulamaları

Bu eserde temel Hıristiyan mezheplerinden birisi olan Katolik mezhebinin ne olduğu, Mersin Latin İtalyan Katolik Kilisesi merkez alınarak işlenmiştir. Bu kilisenin kuruluşu, tarihçesi ve gelişimi, kilise cemaatinin inanç esasları, burada gerçekleşen ritüeller; bunların nasıl ve ne zaman gerçekleştirildiği çalışmamızın ana konusunu meydana getirmektedir.

Toplanan verilerle aynı coğrafyada birlikte yaşadığımız Katolik Kilisesi cemaatini daha yakından tanımayı amaçlıyoruz. Amacımızı gerçekleştirebilirsek bu din ve mensupları hakkında daha fazla bilgiye sahip olabileceğimiz kanısındayız. Ayrıca dinlerin ortak paydası olan “hoşgörünün’’ de bilgi olmaksızın pek bir faydası olacağını sanmıyoruz.

Çalışmamızın bu konu ile ilgili yapılmış diğer eserlerden farkları; kaynaklarımızın tamamına yakınının Katolik Hıristiyanlar tarafından hazırlanmış eserlere dayanması ve Dinler Tarihi’nin, Din Fenomenolojisi’nin en önemli yöntemlerinden birisi olan objektiflik ilkesi doğrultusunda yazılmış olmasıdır.

Elde edilen bilgi, belge ve veriler tarihi, fenomonolojik ve karşılaştırma yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

Kilisenin benimseyip uyguladığı tüm ritüellerin, Katolik İnancına sahip diğer Hıristiyanlarınkinden pek farklı olmadığı, hatta bu ritüellerin ve neredeyse tıpa tıp aynı olduğu anlaşılmaktır.

 

4- ŞİA'DAN KIZILBAŞLIĞA TÜRKLERDE ALEVİLİK

Asırlardır 'Alevilik' konusu gündemdeki yerini hep korumuştur. Ateşli tartışmalar yaşanmış, kavgalar yapılmıştır. Bunu fırsat bilen bazı güçler halkı birbirine düşürmek, ortalığı daha da alevlendirmek için ellerinden geleni yapmış ve hala yapmaya çalışmaktadır. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bilen-bilmeyen fikir yürütmüş ve halkı yalan yanlış bilgilendirme yoluna gitmiştir. Bütün bu yaşananların sonucunda gerçekle ilgisi olmayan birçok 'Alevilik' tanımı ortaya çıkmıştır.


Bu konular tartışılırken hep yanlı tartışmalar yapılmış, taraflı yayınlar yapılmıştır. Aleviler kendi bakış açılarından Aleviliği, Suniler yine kendi bakış açılarından Aleviliği anlatmıştır. Ve gerçekler neredeyse ortadan kaybolmuştur. Alevilik ve Kızılbaşlık nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Tarih süreci içinde neler yaşanmış, hangi noktaya gelinmiştir? Şaman kültürünün etkileri nelerdir? Şia nedir ve Alevilikle bir ilgisi var mıdır? 

 

Yazar Özgeçmiş:

1975 yılında Sivas’ta doğdu. İlköğrenimini Sivas’ta tamamladıktan sonra eğitimine Mersin’de devam etti. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra önce Dinler Tarihi alanında ardından da İslam Tarihi alanlarında yüksek lisans yaptıktan sonra Dinler Tarihi alanında doktorasını yaptı.

YAYINLARI VE ÇALIŞMALARI

Makaleleri:

“Mersin Tahtacıları Üzerine Gözlemler”, Folklor ve Edebiyat Dergisi Alevilik Özel Sayısı, Cilt: 8, Sayı: 29, Ankara 2002.

“Tahtacılarda Alevi Terminolojisinden Kimi Örnekler”, Alevilik, Kitap Yayınevi, İstanbul 2004.

“Adilcevaz’da Doğum Adetleri ile İlgili Gelenekler”, Betav (Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı), Sayı: 12, Ankara 2003.

“Adilcevaz”, Adilcevaz, Sayı:7, Adana 2003.

Kitapları:

Tarihle Doğanın Buluştuğu Yer Adilcevaz, Laçin Yayınları, Kayseri 2004.

Mersin Latin- İtalyan Katolik Kilisesi İnanç ve Uygulamaları, Laçin Yayınları, Kayseri 2006.

İran’da Kaçar Türk Hanedanlığı Babilik ve Bahailik, Ekim Yayınları, İstanbul 2010.

Şia’dan Kızılbaşlığa Türklerde Alevilik, Bizim Kitaplar Yayınları, İstanbul 2010.

Şia’dan Kızılbaşlığa Türklerde Alevilik (Genişletilmiş 2. Baskı), Ekim Yayınları, İstanbul 2013.

Sempozyum Bildirileri:

 “Kuzey Van Gölü Havzasındaki Halk İnanışları ve Uygulamaları”, VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van/ Erciş, Haziran 2010.

“Kuzey Van Gölü Havzasındaki Halk Kültürü - Adilcevaz Örneği-”, VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Van/ Erciş, Haziran 2010.

“Ağrı ve Çevresinde Hayatın Safhalarıyla İlgili Halk İnanışları ve Uygulamaları”, III. Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Ekim 2010.

“Adilcevaz Yöresinde Yemek Kültürü; İnanış ve Uygulamalar”, II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu, Van, Kasım 2010.

“Kutsal Metinler Işığında Hz. Peygamberin Evrensel Merhamet Anlayışı”, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, Şanlıurfa, Nisan 2011.

 “Adilcevaz’da Geçiş Dönemleriyle İlgili İnanış ve Uygulamalar”, VII. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Bitlis, Ekim 2011.

“Samsun ve Çevresindeki Alevilerin Hayatın Safhalarıyla İlgili İnanış ve Uygulamaları”, Uluslararası Samsun Sempozyumu, Samsun, Ekim 2011.

“Adilcevaz’daki Dini Nitelikli Ziyaret Yerleri ve Buralara Dair İnanış ve Uygulamalar”, I. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bitlis/ Ahlat, Ağustos 2012.

“Muş’ta Yaşayan Kafkasya Kökenli Halkların Ölüme Dair İnanış ve Uygulamaları”, I. Uluslararası Muş-Malazgirt Sempozyumu, Muş, 2012.

“Van Gölünün Kuzey Kıyılarındaki Geleneksel Halk Takvimi”, I. Uluslararası Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bitlis/ Ahlat, 2013.

“Tarihsel Süreçte “Alevi- Bektaşi ve Kızılbaş” Kavramları Üzerine Yapılan Yorumlar”, I. Uluslararası Alevilik Sempozyumu, Bingöl, 2013.

Davetli Konuşmaları:

“Dinlerde Reform Hareketleri”, Adilcevaz Müftülüğü, Adilcevaz 2004.

“Şehitlik Olgusu ve Önemi”, Kayseri Kapalı Cezaevi, Kayseri 2011.

Bunlara ilaveten “Misyonerlik” ve “Süryanilik” üzerine yapmış olduğu çalışmaları da vardır.

 

Yazar İletişim: yipek75@hotmail / 0 505 236 33 58

Sayfa Görüntülenmesi : 5316
2014-02-09
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriGönül Coğrafyamız Balkan
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 2024 Yazı
Tübitak -Teknofest Projeleri - 9 Mart 2024
Bahar Dönemi Okuma - Etkinlik Çalışmaları 2024
Safranbolu ve Kastamonu Gezisi - 27-28 Nisan 2024
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 22-27 Ocak 2024
Eğitim Akademisi 2023 - 2024 Bahar Dönemi Çağrısı
2024 Yarıyıl Tatili Tematik Öğretmen Gezileri
Öncü Eğitimciler Kıbrıs Turu 22-24 Ocak 2024
Gariplerin İzinde Endülüs Gezisi - 24 - 28 Ocak 2024
Eğitici Oyunlar Atölyesi - 25 Kasım 2023
Eğitim Akademisi Okuma - Etkinlik Çalışmaları
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 25-28 Ocak 2023
Öncü Eğitimciler Kudüs Seferleri 12-14 Kasım 2023
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .