Öncü Eğitimciler
Öğretmen Zümreleri
Eğitim Akademisi
Öğretmenler Odası
Öğretmenim Sempozyumu
Sitelerimiz
Kültürel Etkinlikler
İnsan Kaynakları
Yazar Öğretmenler
Haberler
İncir Çekirdeği
İletişim
Anadolu Faaliyetleri
Uluslararası
Basında Biz
Öncü Çocuk Akademisi
#BeyazTebeşir
Öncü Konuşmalar
Öğretmen Atölyeleri

Öğretmenler: Anayasa’da “Türkiye Vatandaşlığı” yazsın!

Öğretmenler: Anayasa’da “Türkiye Vatandaşlığı” yazsın!

Türkiye genelinde öğretmenlere uygulanan bir anketten ilginç sonuçlar çıktı.  Ankete katılan öğretmenlerin % 70’i Anayasa’da “Türkiye Vatandaşlığı” yazılmasını önerdi.

Öncü Eğitimciler Derneği tarafından “Milli Eğitimimiz ve Toplumsal Barış” temalı 5. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu düzenlendi. Sempozyum’da sunulmak amacıyla Türkiye genelinde öğretmenlere yönelik “Toplumsal Barışa Doğru: Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci” başlıklı bir anket uygulandı.

Ankette Kürt sorunu ve çözüm sürecinin siyasi, ekonomik, sosyal ve eğitimsel boyuta ilişkin 11 soru yer aldı.

Katılımcıların % 66’sı üniter devlet yapısından yana görüş belirtirken % 54’ü devletin resmi dilinin Türkçe olarak kalmasını, % 42’si ise devlet hizmetlerinin Türkçe ve Kürtçe sunulmasını istiyor.

Ankete katılanların % 70’i hazırlanmakta olan Anayasa’da “Türkiye Vatandaşlığı” ifadesinin yer alması gerektiğine inanıyor.

Öğretmenlerin çözüm sürecinin ekonomik boyutuna ilişkin görüşleri de ilginç bulgular sunuyor. Katılımcıların % 74’ü bölgesel kalkınmışlık farkının giderilmesi için devlet destekli özel girişimin tercih edilmesinden yana.

Çözüm sürecinin başarıya ulaşması için bir genel af ilan edilmesine nasıl bakarsınız sorusuna öğretmenlerin %57’si öldürme ve şiddet suçuna karışmamış olanlar için genel af ilan edilmesini uygun buluyor.

Çözüm sürecinde eğitimin yeniden yapılanmasına yönelik sorulara verilen cevaplar da öğretmenlerin eğitim sistemimizde yapısal dönüşüme sıcak bakıyor. Katılımcıların % 40’ı eğitim içeriklerinin merkezi olarak belirlenmesini isterken %43’ü bölgesel farklılıkların içeriğe yansıtılmasını bekliyor.

Öğretmenlerin %50’si Kürtçenin şu anda olduğu seçmeli ders olarak okutulmasını, %45’i eğitim yönetiminin bölge bazlı olmasını % 41’i ise finansmanının merkezi bütçeden sağlanmasını öneriyor.

Öğretmenlerin %52’si öğretmen ve yönetici atamalarında merkezden atama yönteminin devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Son olarak eğitim sisteminin asıl sorununun ne olduğuna ilişkin soruya sırasıyla yapılanma (%25), içerik, (%21), alt yapı (%21) ve sosyal ortamlar (%19) cevabını verirken en az güvenlik sorunu (%14) olduğunu düşünüyor.

 

Cinsiyetiniz?

Satır içi resim 12

Meslekî Kıdeminiz?

Satır içi resim 11

1- Bana göre Türkiye için ideal siyasi yapılanma tarzı;

Satır içi resim 1

Üniter devlet yapısıdır.

165

%66

Federal devlet yapısıdır. 

59

%24

Özerk bölgelerin olduğu bir devlet yapılanmasıdır. 

27

%11

2- Bana göre yeni anayasada vatandaşlık tanımı;

 

Satır içi resim 2

Yürürlükteki Anayasa’da olduğu gibi Türk olarak kalmalıdır. 

50

%20

Kürt ve diğer etnik kökenlerin de tanındığı bir yeni tanım getirilmelidir. 

26

%10

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı olarak ifade edilmelidir. 

178

%70

3- Bana göre Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili;

 

Satır içi resim 3

Türkçe olmalıdır. 

139

%54

Türkçe ve Kürtçe birlikte kullanılmalıdır. 

10

%4

Türkçe olmalı ancak devlet hizmetlerinde diğer diller de tanınmalıdır.

107

%42

4- Bana göre Türkiye’nin bölgesel kalkınmışlık farkının giderilmesi için;

Satır içi resim 9

Devletçi kalkınma modeli uygulanmalıdır. 

27

%11

Liberal kalkınma modeli uygulanmalıdır. 

39

%15

Devlet destekli özel girişim modeli uygulanmalıdır. 

187

%74

5- Bana göre sürecin başarıya ulaşması amacıyla;

Satır içi resim 4

Terör suçlarından tutuklu ve hükümlülerin tamamını kapsayan bir genel af ilan edilmelidir.

15

%6

Öldürme ve şiddet suçuna karışmamış olanları kapsayan bir af ilan edilmelidir.

146

%57

Herhangi bir şekilde af söz konusu olmamalıdır.

97

%38

6- Bana göre eğitim içeriği;

Satır içi resim 8

Şu anda olduğu gibi merkezi yönetim tarafından belirlenmelidir. 

103

%40

Bölgeler tarafından bölgesel farklılıklara göre düzenlenmelidir.  

109

%43

Okul bazlı düzenlenmelidir

43

%17

7- Bana göre Kürtçe;

Satır içi resim 5

Şu anda olduğu gibi bir seçmeli ders olarak açılabilmelidir. 

126

%50

Yabancı dil statüsüne alınmalı ve tercih edenlere okullarda ikinci dil olarak öğretilebilmelidir. 

50

%20

Eğitim öğretim yapan okullar açılmalı ve açılmasına izin verilmelidir.

74

%30

8- Bana göre eğitim hizmetleri;

Satır içi resim 10

Şu anda olduğu gibi merkeziyetçi yapı ile yönetilmelidir. 

84

%33

Ağırlıklı olarak bölge bazlı yönetilmelidir.

114

%45

Okul merkezli yönetim yapısına geçilmelidir.

55

%22

9- Bana göre eğitim hizmetlerinin finansı;

Satır içi resim 6

Şu anda olduğu gibi merkezi yönetim tarafından sağlanmalıdır. 

104

%41

Bölge bazlı finans modeline geçilmelidir. 

97

%38

Okul bazlı finans modeline geçilmeli ve veli katılımı artırılmalıdır.

51

%20

10- Bana göre il-ilçe ve okul yöneticileri ile öğretmenler;

Satır içi resim 7

Şu anda olduğu gibi merkezi yönetim tarafından belirlenmeli ve rotasyon devam etmelidir.

129

%52

Bölge merkezli olmalı ve bölge yönetimleri tarafından belirlenmelidir. 

47

%19

İl-ilçe yöneticileri merkezi, okul yöneticileri bölgesel, öğretmen seçimi okul bazlı olmalıdır.

72

%29

11- Bana göre eğitim ile ilgili sorunların çözümünde öncelikli olarak;

Müfredat gözden geçirilmelidir. 

173

%21

Eğitim sisteminin yapılanması gözden geçirilmelidir. 

212

%25

Altyapı sorunları çözülmelidir. 

173

%21

Güvenlik sorunu çözülmelidir. 

116

%14

Sosyal ortamlar iyileştirilmelidir. 

161

%19

 

Sayfa Görüntülenmesi : 3013
2013-12-03

Dökümanlar

Anket Analizi: Toplumsal Barışa DoğruAnket Analizi: Toplumsal Barışa Doğru
 
 
 
 
   
 

Güncel Öncü Eğitimciler EtkinlikleriYönetim Kurulu ve Dernek Kurulları Üye ve Görevleri 2019
Yeni Dönem Yeni Öncü Eğitimciler
Doğa İle Kültür İç İçe Ege Gezisi-II 12-13 Ekim 2019
Evliya Çelebi’nin İzinde Batı Trakya Gezisi - 19 – 20 Ekim 2019
Eğitim Akademisi Geleceğin Öğretmenlerini Bekliyor!
2019 - 2020 Yılı Ders Programı
Alternatif Öğretim Yöntemleri Atölyesi - 8 Eylül 2019 Pazar
Alternatif Yaklaşımlara Göre Oyun Üretimi - 24 Ağustos 2019 Cumartesi
Din Eğitiminde Oyun ve Eğlenceli Etkinlikler Atölyesi - 27 Temmuz 2019 Cumartesi
Etkili Öğretmenlik Atölyesi - 8 Eylül 2019 Pazar
Etkili Sınıf Yönetimi Atölyesi - 7 Eylül 2019 Cumartesi
Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi-31 Ağustos - 1 Eylül 2019
Enneagram, Kişilik Analizleri 2. Seviye - Başlangıç 15 Temmuz 2019 Pazartesi
Enneagram, Kişilik Analizleri Giriş Seviyesi - 13 Temmuz 2019 Cumartesi
Erken Çocukluk Döneminde Oyun - 29 Haziran 2019 Cumartesi
 
 


ULUSLARARASI ÖNCÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2013 - Tel: 0 216 640 10 55 - oncuegitimciler@gmail.com - Site Haritası
 .